Broj: 01-013-125/22

Datum: 28.11.2022. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

S A Z I V A M

20. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan UTORAK 06.12.2022. godine u 10:00 časova koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

 

Za rad na 20. redovnoj sjednice predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 

  1. Prijedlog rebalansa Budžeta opštine Teslić za 2022. godinu:

a) Prijedlog Odluke o usvajanju rebalansa Budžeta opštine Teslić za 2022. godinu;

b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Teslić za 2022. godinu;

2. Informacija o izvršenju budžeta opštine Teslić za period I-IX 2022. godine;

3. Kvartalna informacija o naplati neporeskih prihoda u trećem kvartalu 2022. godine;

4. Prijedlog Odluke o visini stope poreza na nepokretnosti na području opštine Teslić za 2023. godinu;

5. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Teslić;

6. Nacrt budžeta Opštine Teslić za 2023. godinu:

a) Nacrt Odluke o usvajanju budžeta opštine Teslić za 2023. godinu;

b) Nacrt Odluke o izvršenju budžeta opštine Teslić za 2023. godinu;

7. Nacrt Programa rada Skupštine opštine za 2023. godinu;

8. Izvještaj o preduzetim aktivnostima po zaključku Skupštine opštine Teslić i Načelnika opštine Teslić u postupku unutrašnjeg nadzora, preispitivanja uslova za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite (ispitivanje zakonitosti donesenih akata);

9. Kadrovska pitanja:

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Komisije za izbore, imenovanja i mandatna pitanja, odbornika Milana Kasapovića;

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za izbore, imenovanja i mandatna pitanja;

v) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Komisije za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa, odbornika Milana Kasapovića;

g) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Komisije za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa;

d) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Komisije za nazive ulica naseljenog mjesta Teslić, Milana Kasapovića;

đ) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Komisije za nazive ulica naseljenog mjesta Tesliću;

10. Odbornička pitanja;

11. Razno.

 

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

MATERIJAL (PREUZMI)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti