Broj: 01-013-70/22

Datum: 18.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

S A Z I V A M

16. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan ČETVRTAK 26.05.2022. godine u 10:00 časova koje će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

Za rad na 16. redovnoj sjednice predlažem sljedeći:

D n e v n i  r e d

 

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Teslić za 2021. godinu;
  2. Informacija o izvršenju Budžeta opštine Teslić, za period januar – mart 2022. godine;
  3. Informacija o naplati neporeskih prihoda za prvi kvartal u 2022. godini;
  4. Izvještaj o radu Načelnika opštine i odjeljenja Opštinske uprave u 2021. godini;
  5. Informacija o aktivnostima na pripremi i implementaciji donatorskih projekata u 2021. godini
  6. Informacija o radu Policijske stanice Teslić u 2021. godini;
  7. Informacija o radu Osnovnog suda u Tesliću u 2021. godini;
  8. Informacija Zavoda za zapošljavanje RS- biro Teslić o stanju zapošljavanja   u opštini Teslić u 2021. godini;
  9. Informacija o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove područna jedinica Teslić u 2021. godini;
  1. Kadrovska pitanja;

a) Rješenje Centralne izborne komisije BiH broj: 06-1-07-1-733/22 od dana 11.5.2022. godine, kojim se daje saglasnost na razrješenje članova Opšti-nske izborne komisije Teslić,

b) Rješenje Centralne izborne komisije BiH broj: 06-1-07-1-733/22 od 11.5.2022. godine o razrješenju zamjenske članice Samire Zelenbabić;

v) Rješenje Centralne izborne komisije BiH, broj: 06-1-07-1-733/22 od 11.5.2022. godine, kojim se daje saglasnost na imenovanje četiri člana Opšti nske izborne komisije Teslić;

g) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Opštinske izborne komisije Teslić;

11. Odbornička pitanja;

12. Razno.

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

MATERIJAL (preuzmi)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti