Broj: 01-013-52/22

Datum: 8. 4. 2022. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

 

S A Z I V A M

 

  1. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan PETAK 15.4.2022. godine u 1000 časova koja će se održati u velikoj sali „Doma Prosvjete“ u Tesliću.

 

Za rad na 14. redovnoj sjednici predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

  1. Izvještaj o finansijskom poslovanju udruženja građana koja su koristila budžetska sredstva u 2021. godini;
  2. Izvještaj sportskih organizacija o utrošku finansijskih sredstava iz budžeta opštine Teslić u 2021. godini;
  3. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u ulici Karađorđeva;
  4. Demografska statistika opštine Teslić za period od 2017. do 2021. godine;
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju opštine Teslić za finansiranje kapitalnih projekata;
  6. Kadrovska pitanja:

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Opštinske izborne komisije Teslić;

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Opštinske izborne komisije Teslić;

 

  1. Odbornička pitanja;

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

14. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti