Broj: 01-013-21/22

Datum: 21.3.2022. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

 

S A Z I V A M

 

 1. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan UTORAK 29.3.2022. godine u 10:00 časova koja će se održati u velikoj sali „Doma Prosvjete“ u Tesliću.

 

Za rad na 13. redovnoj sjednici predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 

 1. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – sjedište zamjenika pravobranioca u Doboju za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, opština Teslić;
 2. Prijedlog Etičkog kodeksa Savjeta mjesnih zajednica za opštinu Teslić;
 3. Akcioni plan za realizaciju ciljeva iz Strategije razvoja opštine Teslić za period  2018-2027. u 2022. godini;
 4. Nacrt Programa korištenja podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja i zapošljavanja  za 2022. godinu;
 5. Izvještaj o realizaciji Programa korištenja podsticajnih sredstava u funkciji  samozapošljavanja  i  zapošljavanja  za 2021. godinu;
 6. Izvještaj o realizaciji godišnjeg Plana utroška sredstava po osnovu naknade za šume u 2021. godini;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2021. godinu;
 9. Izvještaj o realizaciji  Programa i održavanja infrastrukture  u 2021. godini;
 10. Izvještaj o održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić za 2021. godinu;
 11. Informacija o radu parking službe za 2021. godinu;
 12. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage odluke o isticanju poslovnog imena;
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu i uslovima izdavanja u zakup reklamnih prostora u vlasništvu Opštine;
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim parkiralištima;
 15. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Opštine Teslić;
 16. Prijedlog Odluke o prenosu prava upravljanja Spomenikom prirode „Pećina Rastuša“ na JU „Turistička organizacija Teslić“;
 17. Prijedlog Odluke o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada;
 18. Prijedlog Odluke o usvajanju izrade Urbanističkog plana opštine Teslić;
 19. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora iz 2021. godine;
 20. Prijedlog Odluke prosječno ostvarene naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2022. godinu;
 21. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarenih jediničnih cijena radova komunalne i druge javne infrastrukture;
 22. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarene cijene troškova pripremanja gradskog građevinskog zemljišta za 2022. godinu;
 23. Izvještaj Opštinske boračke organizacije Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2021. godinu;
 24. Izvještaj Opštinske organizacije Crvenog krsta opštine Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2021. godinu;
 25. Izvještaj SPKD „Prosvjeta“ Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2021. godinu;
 26. Izvještaj KD „Preporod“ Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2021. godinu;
 27. Izvještaj o utrošku sredstava za sportske manifestacije i školska takmičenja, iz budžeta opštine Teslić za 2021. godinu;
 28. Izvještaji o radu o poslovanju javnih preduzeća i ustanova u 2021. godini:
  • Doma zdravlja “Sveti Sava” Teslić;
  • Centra za socijalni rad Teslić;
  • Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Dječije obdanište „ Palčić“ Teslić;
  • Narodne biblioteke “Danilo Kiš” Teslić;
  • JU „ Kulturni centar“ Teslić;
  • Turističke organizacije opštine Teslić;
  • JU Sportski centar „ Radolinka“ Teslić;
  • PKD „Rad“ Teslić;
  • KP „Komunalac“ Teslić;
 1. Izvještaj Načelnika opštine o radu u organima JKPD AD „Rad“ Teslić i JKP AD „Komunalac“ Teslić;

 

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za nazive ulica naseljenog mjesta Teslić;
 2. Kadrovska pitanja:

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom;

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom;

v) Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko – invalidsku zaštitu;

g) Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za boračko – invalidsku zaštitu;

d) Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu;

đ) Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu;

e) Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti;

ž) Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti;

z) Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje;

i) Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje;

j) Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove;

k) Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove;

l) Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije;

lj) Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije;

 1. Odbornička pitanja;
 2. Razno

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti