Broj: 01-013-9/22

Datum: 14.2.2022. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

 

S A Z I V A M

 

 1. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan UTORAK 22.2.2022. godine u 1000 časova koja će se održati u velikoj sali „Doma Prosvjete“ u Tesliću.

 

Za rad na 12. redovnoj sjednici predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 

 1. Program održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić u 2022. godini,
 2. Program zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu,
 3. Prijedlog Programa uređenja građevinskog zemljišta u 2022. godini,
 4. Prijedlog Programa  izgradnje infrastrukture u 2022. godini,
 5. Izvještaj o utrošku sredstava od naknade za finansiranje zaštite od požara, a po Planu utroška sredstava za 2021. godinu,
 6. Prijedlog Plana utroška sredstava od naknade za finansiranje zaštite od požara u 2022. godini,
 7. Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava od konsecionih naknada za 2021. godinu,
 8. Prijedlog Plana utroška sredstava od koncesione naknade za 2022. godinu,
 9. Izvještaj o realizaciji podsticajnih sredstava u poljoprivredi za 2021. godinu,
 10. Prijedlog Programa dodjele podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2022. godini,
 11. Prijedlog Etičkog kodeksa Savjeta mjesnih zajednica za opštinu Teslić,
 12. Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava od vodnih naknada za izgradnju vodnih objekata u 2021. godini,
 13. Prijedlog Plana utroška sredstava od vodnih naknada za izgradnju vodnih objekata u 2022. godini,
 14. Prijedlog Plana utroška sredstava ostvarenih po osnovu naknada za šume u 2022. godini,
 15. Prijedlog Programa izrade prostorno – planske dokumentacije u 2022. godini,
 16. Izvještaj o radu Skupštine opštine Teslić i stalnih radnih tijela za period I – XII 2021. godinu,
 17. Akcioni plan za realizaciju strateških ciljeva Omladinske politike opštine Teslić za 2022 godinu,
 18. Prijedlog Odluke o prijedlogu upisnih područnih osnovnih škola na području opštine Teslić,
 19. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
 20. Prijedlog Odluke o poništenju Javnog oglasa za imenovanje četiri člana Opštinske izborne komisije,
 21. Prijedlog Odluke o poništenju Javnog konkursa za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije,
 22. Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovnog Javnog oglasa za imenovanje četiri člana Opštinske izborne komisije,
 23. Prijedlog Rješenja o poništavanju Rješenja o imenovanju članova komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Opštinske izborne komisije,
 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova komisije za sprovođenje ponovnog Javnog oglasa za izbor i imenovanje Opštinske izborne komisije Teslić,
 25. Kadrovska pitanja:

a) Prijedlog Rješenja o poništenju rješenja o razrješenju članova Opštinske izborne komisije Teslić,

b) Prijedlog Rješenja o poništenju rješenja o imenovanju članova Opštinske izborne komisije Teslić,

v) Prijedlog Rješenja poništenju rješenja o imenovanju predsjednika Opštinske izborne komisije Teslić,

26. Odbornička pitanja,

27. Razno.

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

MATERIJAL (preuzmi)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti