REZULTATI  JAVNOG POZIVA

za dodjelu stipendija perspektivnim sportistima opštine Teslić, koje se finansiraju iz budžeta opštine Teslić za 2021. godinu.

 

ŠAH:

 1. Milana Babić
 2. Maša Babić
 3. Marko Lipovčić

KOŠARKA:

 1. Mišo Delić
 2. Mia Đekanović
 3. Maja Đurić
 4. Jovana Lukić

STRELJAŠTVO:

 1. Matej Rašić
 2. Saša Dragušin
 3. Sofija Kovačević

ATLETIKA:

 1. Anja Biljanović

Gore navedenim sportistima biće dodijeljena sportska stipendija opštine Teslić za 2021. godinu.

 

Na osnovu člana 12. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za stipendiranje perspektivnih sportista opštine Teslić (”Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 10/21), stipendisti će dobiti rješenje, koje sadrži: ime i prezime sportiste, godina rođenja, vrsta sporta, kategorija, visina stipendije, obaveze stipendiste i period za koji je odobrena stipendija.

Sa izabranim sportistima zaključuje se ugovor o dodjeli stipendije kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. Ukoliko je korisnik stipendije maloljetan, u njegovo ime ugovor sklapa zakonski zastupnik (roditelj ili startelj).

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti