[av_textblock size=” font_color=” color=”] O ReLOaD projektu

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je trogodišnji projekat (februar 2017-februar 2020. godine), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja se sada koristi i kao model širom Zapadnog Balkana. Kao regionalna inicijativa, ReLOaD projekat se provodi u Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* [1] i Srbiji.

S obzirom na regionalnu prisutnost, ReLOaD će funkcionisati kao platforma za umrežavanje zemalja/teritorija Zapadnog Balkana, te za razmjenu iskustava i naučenih lekcija vezano za bolje pružanje usluga građanima.

Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz opštinskih budžeta, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

ReLOaD će unaprijediti finansijske mehanizme putem kojih će opštine, koje finansiraju organizacije civilnog društva, implementirati aktivnosti prioritetne za lokalni razvoj, u saradnji s organizacijama civilnog društva. Na taj način ReLOaD projekat će, u partnerstvu sa lokalnim vlastima širom Zapadnog Balkana,  doprinijeti povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga prema građanima.

U Bosni i Hercegovini,  ReLOaD projekat  sarađuje sa 21 jedinicom lokalne samouprave:

 • Banja Luka
 • Bratunac
 • Bijeljina
 • Brod
 • Centar, Sarajevo
 • Gradačac
 • Jablanica
 • Kakanj
 • Maglaj
 • Modriča
 • Pale
 • Rudo
 • Sokolac
 • Stari Grad, Sarajevo
 • Teslić
 • Tešanj
 • Travnik
 • Trebinje
 • Tuzla
 • Vitez
 • Vogošća

U ovim jedinicama lokalne samouprave ReLOaD će svoje aktivnosti usmjeriti na rad sa predstavnicima opštinske administracije, opštinskih vijeća i organizacija civilnog društva, te unapređenje njihovih kapaciteta za poboljšanje saradnje između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva.

U jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koje već imaju usvojen pravni okvir za transparentnu dodjelu sredstava za projekte organizacija civilnog društva, ReLOaD će raditi na njegovoj intenzivnijoj provedbi i osiguranju održivosti takvog sistema. U jedinicama lokalne samouprave koje nemaju već usvojeni pravni okvir, ReLOaD projekat će raditi na njegovom usvajanju i samoj provedbi u Bosni i Hercegovini.

Odabrane partnerske opštine i gradovi se obavezuju da će na transparentan način finansirati projekte od javnog interesa, koje će provoditi organizacije civilnog društva, a sa ciljem poboljšanja životnih uslova za sve građane.

U odabranim opštinama i gradovima, ReLOaD projekat će podržati provedbu 80 projekata organizacija civilnog društva, a očekuje se da će korist od tih projekata imati oko 20.000 građana u Bosni i Hercegovini.  Posebna pažnja će biti posvećena projektima koji pružaju socijalne usluge za najranjivije kategorije društva, projektima koji rade na unaprjeđenju ravnopravnosti spolova i zaštiti okoline, te projektima koji se bave pitanjima ljudskih prava.

Suština ReLOaD projekta je u primjeni transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva koji su utemeljeni na lokalnim strateškim dokumentima i koji su fokusirani na građane i njihove potrebe.

Pratite ReLOaD projekat i na Facebook-u:  RELOADWesternBalkans

[1] *Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti

[/av_textblock] [av_video src=’https://www.youtube.com/watch?v=IKLWZMWZetE’ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′] [av_video src=’https://www.youtube.com/watch?v=QgnH-We5ots’ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′] [av_icon_box position=’left’ icon_style=” boxed=” icon=’ue811′ font=’entypo-fontello’ title=’Infografika RELOAD’ link=’manually,https://www.opstinateslic.com/wp-content/uploads/2018/02/Reload-BiH-infographic-FINAL.pdf’ linktarget=’_blank’ linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” admin_preview_bg=”][/av_icon_box] [av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]

Lokalne vlasti – civilno društvo u Tesliću

Opština Teslić se obavezala da na transparentan način finansira projekte od javnog interesa koje će provoditi organizacije civilnog društva, sa ciljem poboljšanja životnih uslova za svoje građane. Posebna pažnja je posvećena projektima koji pružaju socijalne usluge za one najranjivije, uključujući projekte koji se tiču ravnopravnosti spolova, zaštite okoline, te ljudskih prava. ReLOaD unaprijeđuje mehanizme putem kojih lokalne uprave finansiraju organizacije civilnog društva u skladu s lokalnim razvojnim prioritetima. Na taj način ReLOaD program, u partnerstvu sa lokalnim vlastima širom Zapadnog Balkana, doprinosi povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga građanima.

U 2018. godini u Tesliću se implementiraju sljedeći projekti/aktivnosti:[/av_textblock] [av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]

Projekat “Program podrške razvoju i promociji preduzetništva” (Udruženje građana „Bona Fide“ Teslić)

Cilj projekta je edukacije žena u tri mjesne zajednice (Radnja, Rastuša, Gomjenica) o plasteničkoj proizvodnji i plasmanu njihovih proizvoda na tržište. Do sada su polaznice prošle teorijska i praktična predavanja o uzgoju paradajza, paprike, krastavca, patlidžana, salate, luka i sličnih sadnica. Održana je i obuka iz poslovnih vještina i pisanja biznis planova kako bi se poboljšala poljoprivredna proizvodnja i plasman na tržište.[/av_textblock] [av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]

Projekat “Uključi me, i ja postojim” (Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama “Dobro srce”)

Udruženje je do sada realizovalo nekoliko aktivnosti koje su obuhvatile djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju, kao i njihove porodice.

Na osnovu obilaska terena i informacija u saradnji sa Centrom za socijalni rad u aprilu ove godine je završena Karta svih lica ometenih u razvoju na području opštine Teslić, sa tačnim podacima i dijagnozama. U skladu sa projektom, udruženje nastavlja sa realizacijom projektnih aktivnosti kao i promocijom projekta, te povećanje svijesti stanovnika opštine Teslić o postojanju osoba sa poteškoćama u razvoju koje zaslužuju da budu uključene u normalne društvene tokove.

Udruženje takođe pruža psiho-zdravstvenu pomoć osobama sa poteškoćama i njihovim porodicama, te organizuje izlete kreativne radionice za djecu.[/av_textblock] [av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]

Projekat „Informatička obrazovanost osoba sa invaliditetom na području opštine Teslić“ (Udruženje distrofičara Teslić)

U okviru projekta u potpunosti su prilagođene prostorije Udruženja distrofičara – postavljen je pod; izmijenjen je oblik prostorija udruženja koji je prilagođen kretanju osoba sa invaliditetom; sanirani su zidovi; promijenjena je stolarija i nabavljena kancelarijska oprema. Također su nabavljena četiri računara, a održana su i dva okrugla stola sa predstavnicima lokalne vlasti i nadležnim centrom za socijalni rad na kojem se razgovaralo o značaju pružanja podrške informatičkom obrazovanju osoba sa invaliditetom.

Imajući u vidu da kompjuterska pismenost često otvara nove mogućnosti učenja i sticanja novih znanja, održana je edukacija iz oblasti informatike. Prije samog početka edukacije odštampane su brošure iz oblasti informatike i podijeljene učesnicima. Radionice je pohađalo deset osoba sa senzornim i tjelesnim oštećenjem – od toga pet osoba oboljelih od progresivne mišićne distrofije, jedna osoba u stanju paraplegije i četiri slabovide osobe.[/av_textblock] [av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]

Projekat „Imamo pravo na rad, kulturu i sport“ (Opštinska organizacija slijepih i slabovidih Teslić)

Projektom su obuhvaćene slijepe i slabovide osobe koje žive na području opštine Teslić, a u određenim edukativnim aktivnostima i  osobe sa drugim invaliditetom koje se nalaze na Birou za zapošljavanje. Deset korisnika je pohađalo tri ciklusa obuke iz socijalnog preduzentištva tokom kojeg su se i javile i neke poslovne ideje kojima će se u budućnosti polaznici baviti.

U okviru projekta, dva puta sedmično organizuju se časovi kuglanja za dvanaest polaznika, a u planu je i učešće na takmičenjima iz kuglanja. Tokom juna organizovan je i prvi izlet za trinaest starijih korisnika na planinu Borja, a u pripremi je još jedan odlazak na planinu/kampovanje mlađe grupe.

Kako bi se povećalo učešće slijepih i slabovidih u društvenim aktivnostima, kroz projekat će biti nabavljen i govorni pikado.

U toku realizacije projekta biće održan koncert na kome će izvođači bile slijepe i slabovide osobe iz Teslića i drugih mjesta. Ova aktivnost će biti izvedena u sklopu manifestacije  „Teslićko ljeto“, jer se učešćem u kulturnim manifestacijama afirmišu slijepi umjetnici i podstiču mogućnosti slijepih osoba u našem društvu.[/av_textblock]u saradnji sa Opštinom Teslić

 

Poziv predstavnicima organizacija civilnog društva za učešće u javnoj raspravi

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva sa područja opštine Teslić (udruženja i fondacije) da prisustvuju javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti javnog poziva na području opštine za 2019. godinu, a u sklopu Regionalnog programa jačanja lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javna rasprava će se održati u maloj sali Opštine, u petak, 31.05.2019. godine sa početkom u 12,00 sati.

Predloženi Dnevni red:

 1. Prezentacija dinamike Javnog poziva za podršku projektima OCD u okviru ReLOaD-a
 2. Diskusija prijedloga prioritetnih oblasti predstojećeg Javnog poziva za Opštinu Teslić u ReLOaD projektu za 2019. godinu
 3. Tekuća pitanja

 

PRIORITETNE OBLASTI

Predložene prioritetne oblasti su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Teslić:

 1. Zaštita životne sredine
  • Podrška aktivnostima koje doprinose smanjenju zagađenja životne sredine
 1. Socijalna inkluzija
  • Pobolјšanje položaja marginalizovanih kategorija stanovništva
  • Promocija i podrška za preduzetništvo marginalizovanih grupa
 2. Mladi
  • Unapređenje volonterizma mlade populacije.
 3. Kultura i sport
  • Stvaranje ambijenta za razvoj sporta i rekreativnih aktivnosti;
  • Unapređenje sadržaja i raznovrsnosti kulturnih dešavanja.

 


Izvještaj o održanom I mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u  opštini Teslić


Izvještaj o održanom II mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u  opštini Teslić


Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u  opštini Teslić


Izvještaj o održanom IV mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u  opštini Teslić


Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u komisiji za evaluaciju u opštini Teslić


Rezultati izbora predstavnika Opštine Teslić


Rezultati evaluacije i informacije u vezi sa predloženim projektnim prijedlozima od strane organizacija civilnog društva (OCD) u toku Javnog poziva u okviru ReLOaD projekta


Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi, u periodu 01.10.2019. godine do 31.03.2020.godine, realzuje projekat VolontirAJMO.
Projekat se provodi u okviru ReLOaD programa koji finansira EU a implementira UNDP uz podršku opštine Teslić.
U okviru projektnih aktivnosti organizuju se stručna predavanja na temu “Značaj dobrovoljnog davalaštva krvi i transfuziološke potrebe stanovništva” (predavač dr Božidar Slavujević specijalista transfuzilog) i “Socijalna dimenzija volonterizma” (predavač Jelena Radović).
Predavanja će se održati dana 11.11.2019. godine sa početkom u 12.00 časova,u prostorijama JU SC “Jovan Dučić” Teslić.
Pozivamo sve zainteresovane učenike četvrtih razreda da nam se pridruže i uzmu učešće u navedenoj aktivnosti.


„Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Teslić“
ulica Marka Pejića broj 8, 74270 Teslić
Kontakt telefon: 065/276-080
Kontakt osoba: Dragan Prpoš
Mail adresa: [email protected]

      
Predmet: Obavještenje

 

Poštovani,

Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Teslić u okviru Programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu-ReLOaD, koji finansira Evropska unija a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija uz podršku opštine Teslić provodi projekat pod nazivom „VolontirAJMO“.

U nastavku projektnih aktivnosti planirana je organizacija jednodnevnog izleta na planinu Borje za 100 učenika četvrtih razreda srednjih škola u Tesliću. Prednost za uzimanje učešća će imati oni učenici koji su i u ranijem periodu učestvovali u projektnim aktivnostima u sklopu istog projekta.

 

Datum: 14.12.2019. godine (subota).

Vrijeme: Polazak 10.30 časova ispred JU SC „Nikola Tesla“ Teslić.

Povratak 15.30 časova.

Obezbjeđen prevoz, ručak i osvježenje.

Dodatne informacije:

Za sva dodatna pitanja, pojašnjenja i nedoumice obratite nam se putem elektronske pošte [email protected]    ili na broj telefona 065/276-080.

PROJEKTNI TIM


Istrazivanje percepcije gradjana- infografika


„Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Teslić“
ulica Marka Pejića broj 8, 74270 Teslić
Kontakt telefon: 065/276-080
Kontakt osoba: Dragan Prpoš
Mail adresa: [email protected]

      
Predmet: Obavještenje

 

Poštovani,
Kao što Vam je poznato naše Udruženje realizuje projekat VolontirAJMO u okviru ReLOaD programa koji finansira EU a implementira UNDP u saradnji sa opštinom Teslić.Sledeća planirana aktivnost je “Sportski dan”, a cilj iste je da kroz zabavne i zdrave aktivnosti povežemo starije i mlađe dobrovoljne davaoce krvi.
Pozivamo sve naše članove da nam se pridruže u sportskoj dvorani Radolinka dana 22.02.2020. godine (subota) sa početkom od 17.00 časova.
Nakon sportskih aktivnosti planirana je lagana zakuska i osvježenje.
Vidimo se!

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti