Rang lista kandidata povodom Javnog poziva za samozapošljavanje u Tesliću nakon ocjene poslovnih planova

 

U Tesliću je završen proces odabira kandidata na osnovu ocjene poslovnih planova a u okviru Javnog poziva za samozapošljavanje korisnika kroz projekat “Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u BIH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo.“

U okviru ovog poziva, odabrani su pojedinci koji će dobiti podršku kroz materijalni grant za pokretanje sopstvenog ili unapređenje postojećeg poslovanja

Preliminarna rang lista kandidata nalazi se na ovom LINKU.

Rok žalbe na preliminarnu listu traje 8 dana od dana objavljivanja liste na službenoj stranici Opštine Teslić i LIR civilno društvo. Žalbe se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: LIR CD,  Kralja Petra II br. 9, 78000 Banja Luka.

 

SAMOZAPOŠLjAVANjE / UNAPREĐENjE POSTOJEĆEG POSLOVANjA

RANG LISTA KANDIDATA – NAKON OCJENE POSLOVNIH PLANOVA

REDNI BR. IME I PREZIME BROJ BODOVA
1. MILOŠ SIMEUNČEVIĆ 68
2. ASIM GALIJAŠEVIĆ 61
3. BOBAN ALEKSIĆ 58
4. SAŠA TRIVUNČEVIĆ 54
5. ZLATA LUGONjIĆ 54
6. JOVANA JOVIĆ 54
7. LjUBIŠA KITIĆ 53
8. KRISTINA JOVIČIĆ 53
9. BOJANA MOTIČIĆ 52
10. DARKO ĐEKIĆ 52
11. JOVICA KUZMANOVIĆ 52
12. VIOLETA MIŠIĆ 51
13. LjUBOMIR DESPIĆ 51
14. MIROSLAVA PAVLOVIĆ 50
15. ĐORĐE NIKOLIĆ 50
16. SINIŠA ĐUKIĆ 49
17. ALEKSANDRA SEKULIĆ 45
18. KRISTINA JANKOVIĆ 43

 

Napomena: Kandidati/kinje zaključno sa brojem 15 dobijaju materijalni grant u vidu osnovnih sredstava u skladu sa iskazanim zahtjevima.

 

LIR CD BANjA LUKA

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti