Datum: 21.03.2018. godine

 

I Z V J E Š T A J

o radu Komisije za ocjenjivanje prijava dostavljenih po javnom pozivu za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje iz fonda   Projekta ”Partnerstvom do novih radnih mjesta”raspisanog od strane UG „Nešto više“ Sarajevo broj: 35-38/170-ILO-TESLIĆ i utvrđivanju rang-liste podnosioca zahtjeva – fizička lica-poljoprivrednici

 

Komisija za ocjenjivanje pristiglih prijava na Javni poziv broj 35-38/170-ILO-TESLIĆ za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje iz fonda   Projekta „Partnerstvom do novih radnih mjesta“ – fizička lica-poljoprivrednici radila je u sastavu:

  1. Adem Lisičić, predsjednik Komisije, UG „Nešto više“ Sarajevo
  2. Stefan Vidović, član, Opština Teslić
  3. Aleksandar Bundalo, član, UG „Nešto više“ Sarajevo

 

Zadatak Komisije bio je vrednovanje prijava dostavljenih na na Javni poziv prema kriterijima utvrđenim u članu 10. Pravilnika broj: 36-38/17-ILO-TESLIĆ.

Komisija  je održala sastanak dana 21.03.2018. godine  i i utvrdila sljedeće:

  • na Javni poziv se prijavilo 42 aplikanta;
  • svi aplikanti su ispunjavali uslove  Javnog poziva

 

Bodovanjem prijava došlo se do sljedećih zaključaka:

  • Komisija smatra da 42 prijave zadovoljava kriterije koje je utvrdila Komisija.
  • Komisija smatra da 0 prijava ne zadovoljava kriterije koje je utvrdila Komisija.

Komisija je izvršila ocjenjivanje i bodovanje svih prijava, te utvrdila rang listu podnosioca zahtjeva – fizička lica-poljoprivrednici:

 

R.br. Ime i prezime Ukupno bodovi
1.       JELICA POPOVIĆ 49
2.       STOJANKA BOJANOVIĆ 48
3.       SLOBODAN BUBIĆ 48
4.       DRAGICA ĐURIĆ 48
5.       DEJAN CVIJIĆ 47
6.       SINIŠA CVIJIĆ 47
7.       NJEGOSLAV KLJEČANIN 47
8.       NUSRET VITLIĆ 47
9.       IGOR RADIĆ 47
10.  SVJETLANA POPOVIĆ 47
11.  RADMILA BOŽIĆ 47
12.  MIRJANA JOVIĆ 47
13.  DEJAN NIKOLIĆ 46
14.  SPASOJE PJETLOVIĆ 46
15.  NENAD CVIJETIĆ 46
16.  LJUBINKA BANIĆ 46
17.  SLOBODANKA POPOVIĆ 46
18.  ŽIVOJIN ĐUKARIĆ 45
19.  SNJEŽANA BJELČEVIĆ 45
20.  MILIJANKA TEŠIĆ 45
21.  VERA TEŠIĆ 45
22.  MIRKO SAVIĆ 44
23.  ZAIM OSMIĆ 44
24.  MIHAELA IGNJIĆ 43
25.  JADRANKA BOGDANIĆ 43
26.  MIRJANA RADIĆ 43
27. BOŽANA JOVIĆ 42
28. RADENKA MARJANOVIĆ 42
29. VIDA RUŽIČIĆ 39
30. RASIM OSMIĆ 39
31. SRETKO KOŠČUK 38
32. DRAGAN DEVIĆ 37
33. ELVIRA RAŠIĆ 37
34. SAMIR STENAKLIĆ 37
35. IRENA TOMIĆ 35
36. MILISAVKA KITIĆ 34
37. SLOBODAN TODOROVIĆ 33
38. MIRA KOVAČEVIĆ 32
39. DRAŽEN PETROVIĆ 31
40. ALIJA ZEKIĆ 30
41. DIJANA MILOŠEVIĆ 28
42. LJILJANA BLAGOJEVIĆ 24

 

Komisija predlaže fizička lica-poljoprivrednike od rednog broja  1. do rednog broja 26.  za uzimanje u daljnju proceduru. Na gore navedenu rang listu žalba se podnosi  UG „Nešto više“ Sarajevo putem Odjeljenja za privredu i poljoprivredu Opštine Teslić, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije (kancelarija 8) u roku od pet (5) dana od dana objave  iste na oglasnoj tabli Opštine.

UG „Nešto više“ Sarajevo utvrdiće konačnu rang listu i donijeti odluku o raspodjeli sredstava u roku od 3 (tri) dana od dana isteka roka za podnošenje žalbi, i istu objaviti na oglasnoj tabli Opštine.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Adem Lisičić

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti