Predstavnici Opštinske uprave Teslić učestvovali su prethodnih dana na radionici „Sticanje stvarnih prava nad nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i evidentiranje imovine jedinica lokalne samouorave“ koja je održana u Banja Luci u organizaciji PIPLS projekta.

Projekat unapređenja efikasnosti lokalnih usluga (PIPLS) ima za cilj unaprijediti pristup ključnim javnim uslugama kroz bolje upravljanje i povećanje ulaganja u lokalnu infrastrukturu. Projekat je trogodišnja inicijativa (2021.-2023.) koju primarno finansira Švedska, a sufinansira i provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

PIPLS projekat nastoji pomoći lokalnim samoupravama da povećaju nivo transparentnosti i odgovornosti prilikom upravljanja javnim dobrima, osiguraju dodatne prihode, te unaprijede pružanje usluga. Za uspostavu savremenog sistema za strateško upravljanje javnom imovinom neophodno je jačanje kapaciteta zaposlenika jedinica lokalne samouprave u oblasti upravljanja javnom imovinom na lokalnom nivou.
Obuke su proveli konsultati/predavači konzorcija DCG-CEDES.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti