Radi se o projektu koji su zajednički kandidovale opštine Teslić, Tešanj i Žepče, a usmjeren je na unapređenje poslovnog okruženja navedenih opština, unapređenje kapaciteta opština za rad sa investitorima i obezbjeđenje potrebne infrastrukture u oblasti privrede. Projekat se finansira sredstvima Evropske Unije u ukupnom iznosu od 1.029.455 KM. Učešće opštine Teslić je obezbijeđeno kroz angažman zaposlenih službenika koji učestvuju u implementaciji. Projekat je započeo sa realizacijom u decembru mjesecu 2014. godine i trajaće do juna 2017. godine. U izvještajnom periodu su provedene aktivnosti  nabavke neophodnog softvera koji se koristi u urbanizmu (GIS), te organizovan nastup na sajmu u Tešnju za zainteresovane firme (maj 2016.), kao i nastup na međunarodnom sajmu u Mostaru (april 2016.). Osim navedenog, urađena je analiza izvoznih potencijala preduzeća iz četiri sektora. Ukupno 7 preduzeća sa područja opštine Teslić su iskazala interes za pomenutom analizom.

Za srednju školu „Nikola Tesla“ je obezbijeđena neophodna oprema za varioce, a u saradnji sa firmom „4.septembar“ Teslić se vrši besplatna obuka za 4 lica sa područja opštine Teslić, odnosno za ukupno 12 lica iz BEAR područja. Istovremeno je za 3 zaposlena lica i 2 nezaposlena sa evidencije Biroa za zapošljavanje Teslić organizovana obuka za mehatroničare u Tešnju.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti