KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA

DODJELU STIPENDIJA IZ BUDŽETA

OPŠTINE TESLIĆ U 2023. GODINI

 

Broj: 02-67-84/22

Teslić, 15. decembra 2022. godine

 

Komisija za sprovođenje konkursa za dodjelu stipendija iz budžeta Opštine Teslić u 2023. godini, imenovana rješenjem Načelnika opštine broj: 02-111-178/22 od 16. novembra 2022. godine, nakon završene analize i vrednovanja dokumentacije priložene uz prijave na raspisani javni konkurs broj: 02-67-84/22 od 16. novembra 2022. godine, a u skladu sa članom 2., 3. i 6. Programa stipendiranja za kalendarsku 2023. godinu („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 14/22) i  tačkom XII i XIII Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 9/17 i 13/22), sačinila je i stavlja na uvid

 

PRELIMINARNU  RANG-LISTU  KANDIDATA ZA DODJELU

OPŠTINSKIH STIPENDIJA U 2023. GODINI (preuzmi)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti