KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KONKURSA

ZA DODJELU STIPENDIJA IZ BUDŽETA

OPŠTINE TESLIĆ U 2022. GODINI

 

Broj: 02-67-48/21

Teslić, 22. decembra 2021. godine

 

Komisija za sprovođenje konkursa za dodjelu stipendija iz budžeta Opštine Teslić u 2022. godini, imenovana rješenjem Načelnika opštine broj: 02-111-247/21 od 25. novembra 2021. godine, nakon završene analize i vrednovanja dokumentacije priložene uz prijave na raspisani javni konkurs broj: 02-67-48/21 od 25. novembra 2021. godine, a u skladu sa članom 2., 3. i 6. Programa stipendiranja za kalendarsku 2022. godinu („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 20/21) i  tačkom XII i XIII Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 9/17), sačinila je i stavlja na uvid

 

PRELIMINARNU  RANG-LISTU  KANDIDATA ZA DODJELU OPŠTINSKIH STIPENDIJA U 2022. GODINI (preuzmi)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti