Opština Teslić  je u saradnji sa predstavnicima UNDP, u utorak 03.10.2017.godine organizovala „Otvoreni dan“ u Tesliću za predstavnike organizacija civilnog društva u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), finansiranog sredstvima EU.

Predstavicima nevladinog sektora je predočena dokumentacija javnog poziva kao i način prijave na javni poziv, i otvorena je diskusija za sve nedoumice sa kojima se susreću organizacije prilikom pisanja projekata po objavljenom javnom pozivu. Naime, Opština Teslić je 14.09.2017.godine objavila Javni poziv OCD/NVO za predaju prijedloga projekata u sklopu ovog projekta i isti se zatvara 12.10.2017.godine u 14:00 časova.

U okviru „Otvorenog dana“ je, na prijedlog prisutnih predstavnika OCD-a odabran i član komisije za ocjenu projektnih prijedloga ispred nevladinih organizacija, kao i zamjenik ovog člana. Tako  je član Udruženja distrofičara Teslić, g. Dalibor Vuković izabran za člana evaluacione komisije, dok je za njegovog zamjenika izabrana g. Biljana Drakul iz Udruženja za pomoć djeci sa posebnim potrebama .

Opština Teslić će potom imenovati dva predstavnika za evaluacionu komisiju iz reda službenika ove ustanove, i takođe UNDP će imenovati dva svoja predstavnika u sastav ove komisije.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti