Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Programa rada SO-e

 

U skladu sa zaključkom Skupštine opštine Teslić, broj 01-013-156/17  donesenim na sjednici održanoj 30.11.2017. godine, a u vezi Nacrta Programa rada SO-e Teslić, u organizaciji Stručne službe Skupštine opštine Teslić,

 

POZIVAJU SE zainteresovani građani, privredni i društveni subjekti opštine Teslić da se odazovu u što većem broju, kako bi dali lični doprinos i uzeli aktivno učešće u kreiranju  Programa rada SO-e Teslić.

 

Javna rasprava će se održati u petak, 15.12.2017. godine, sa početkom u 11 časova, u maloj (konferencijskoj) sali, zgrada Opštinske uprave Teslić.

 

Dokumente koji će se razmatrati moguće je preuzeti sa zvanične internet stranice Opštine Teslić www.opstinateslic.com gdje su objavljeni u formi nacrta.

SEKRETAR SO-e TESLIĆ

Dario Popović

 

NACRT PROGRAMA RADA SO TESLIĆ ZA 2018.GODINU (PREUZMI)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti