Komisija za nagrade i priznanja

 

Broj: 01-013-4/23

Datum: 08.02.2023. godine

 

PREDMET: Prijedlog za dodjelu opštinskih priznanja i nagrada

 

Odlukom o opštinskim priznanjima i nagradama („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 1/10 i 1/14) propisano je da se priznanja opštine Teslić dodjeljuju za djela i rad koji zaslužuju opšte priznanje i isticanje, a mogu se dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima. Priznanja se mogu dodjeljivati i stranim državljanima, inostranim i međuna-rodnim ustanovama i subjektima.

Priznanja opštine Teslić su: Počasni građanin opštine Teslić, Zlatna plaketa „6. april“, Srebrna plaketa „6. april“ i Zahvalnica. Ova priznanja dodjeljuje Skupština opštine Teslić, a uručivanje se vrši u pravilu na Dan opštine.

Odlukom je propisano da se u toku godine ne može dodijeliti više od jedne zlatne, dvije srebrne plakete i tri zahvalnice, odnosno jedna Povelja o proglašenju počasnog građanina opštine Teslić.

U skladu sa članom 14. Odluke o opštinskim priznanjima i nagradama Komisija za nagrade i priznanja pokreće inicijativu za dodjelu priznanja i određuje rok do 03.03.2023. godine za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja.

Prijedloge za dodjelu priznanja mogu dati Načelnik opštine Teslić, odbornik ili više odbornika u Skupštini opštine, političke organizacije, mjesne zajednice, preduzeća, ustanove, udruženja građana i druge organizacije, grupe građana i građani pojedinci.

Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati osnovne podatke o pojedincu, grupi pojedinaca ili pravnom licu koji se predlaže za dodjelu priznanja, te detaljan opis i ocjenu njihove djelatnosti i postignutih rezultata, kao i druge dokaze i razloge za dodjelu priznanja.

Prijedloge za dodjelu priznanja dostaviti na adresu: Skupština opštine Teslić, Karađorđeva br. 18, sa naznakom Komisiji za nagrade i priznanja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Savo Kasapović

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti