Kao implementatori aktivnosti AgMENTOR centra podrške za Centralnu Bosnu i Hercegovinu, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH i Udruženje građana “NEŠTO VIŠE” (REZ Agencija i UGNV) pozivaju pravna lica koja posluju ili obavljaju aktivnosti u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije i ostalih djelatnosti u vezi sa ruralnim razvojem iz opština/gradova navedene regije, da se prijave kao firme koje će primiti na rad studente i nezaposlene diplomante koji žele steći dvomjesečno radno iskustvo.

Cilj ove aktivnosti je omogućiti poslodavcima da na kratak period dobiju educiranu radnu snagu iz oblasti koje su im potrebne. Poslodavci nemaju nikakve finansijske obaveze prema primljenim osobama.

Puni tekst poziva, u kojem ćete naći sve potrebne detalje uključujući i spisak općina koje su uključene u ovu aktivnost, možete preuzeti ovdje.

Zainteresovana pravna lica iz oblasti agrobiznisa trebaju popuniti prijavni obrazac koji je prilog ovom pozivu, te isti poslati na adresu [email protected] i/ili [email protected] najkasnije do 25.08.2017. Prijavni obrazac, takođe, možete dobiti upitom na navedene adrese.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti