Broj: 02-014-26. 6/17

Datum: 09.02.2017. godine

PREDMET: Poziv na dane otvorenih vrata za prezentaciju Programa podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa

Poštovani,

Opština Teslić je izabrana za učešće u Programu podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa u sklopu USAID – ovog Programa podrške marginaliziranim grupama. koji zajednički finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Opština Teslić. USAID/PPMG i Opština Teslić će udruženim sredstvima formirati Preduzetnički fond za žene iz kojeg će se finansirati poslovne ideje korisnica Programa podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa.
Program podrške marginalizovanim grupama (USAID/PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ima za cilj da pruži podršku marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa odnosno da podrži razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća kao i seoskih domaćinstava žena žrtava nasilja, samohranim majkama, nezaposlenim mladim ženama mlađim od 30 godina, ženama s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, nezaposlenim ženama koje žive i koje će svoju samostalnu djelatnost obavljati u ruralnom području doprinoseći konkurentnosti lokalnih ekonomija i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija.
Opština Teslić će 21.02.2017.godine u 12:00 sati u maloj sali Opštine Teslić održati dane otvorenih vrata gdje će biti prezentovan Program podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa. Učešće na danima otvorenih vrata, pored predstavnika opštinske uprave Teslić će uzeti i predstavnici USAID – ovog Programa podrške marginaliziranim grupama. Za sve upite možete pozvati Odsjek za razvoj i investicije na broj telefona 053/411-552 ili doći lično u kancelariju broj 8A.

S poštovanjem,

NAČELNIK OPŠTINE
Milan Miličević


Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti