U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) danas su potpisivani ugovori sa organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata na teritoriji opštine Teslić.

Nakon javnog poziva za organizacije civilnog društva, koji je sprovela Opština Teslić u sklopu ReLOaD, projekti koji su odobreni za finansiranje su, Udruženje „Bona Fide“ Teslić – sa projektom „Program podrške razvoju i promocija preduzetništva na području opštine Teslić“, Udruženje distrofičara opštine Teslić (UDT) – sa projektom „Informatička obrazovanost osoba sa invaliditetom na području opštine Teslić“,
Opštinska organizacija slijepih i slabovidih Teslić (OOST) – sa projektom „Imamo pravo na rad, kulturu i sport“ i Udruženje „Dobro srce“ Teslić – sa projektom „Uključi me, i ja postojim“.

Ukupno odobrena sredstva za realizaciju projekata na području opštine Teslić iznose 102,783.56 KM, od čega Opština Teslić sufinansira iznos 32,395.32 KM.

Planirani rok trajanja navedenih projekata je od šest do dvanaest mjeseci i očekuje se da će svi projekti biti završeni do kraja decembra 2018. godine.

Načelnik opštine Teslić, Milan Miličević, rekao je da su dodijeljena sredstva organizacijama koje u kontinuitetu imaju jako kvalitetan rad sa svojim korisnicima i koje su do sada imale više uspješnih projekata.

“Nakon što smo juče u Sarajevu potpisali sporazum o saradnji sa UNDP u ime 21 lokalne zajednice, gdje je opština Teslić učesnik ovog projekta, danas smo sa zadovoljstvom potpisali i sporazum o dodjeli sredstava za četiri nevladine organizacije na osnovu aplikacija koje su podnijeli u prethodnoj proceduri. Opština Teslić je i dalje sa zadovoljstvom učesnik svih projekata pod pokroviteljstvom UNDP. U saradnji sa njima realizovali smo čitav niz uspješnih projekata, trenutno s njima radimo utopljavanje osnovne škole u Blatnici, završili smo jedan vrlo vrijedan projekat utopljavanje srednjoškolskog centra, kao i vrtić “Palčić”, a naredne godine na redu je osnovna škola “Vuk Karadžić”. Stotine hiljada maraka vrijednost projekata i nadam se da će u budućnosti ovakvih projekata biti još više” – rekao je Miličević.

Opština Teslić je u julu ove godine odabrana da učestvuje kao partnerska jedinica lokalne samouprave (JLS) u okviru ReLOaD projekta putem direktnog poziva za JLS koje su učestvovale u jednoj od faza UNDP projekta.

Na direktni poziv iz aprila 2017. godine javilo se ukupno 33 JLS iz Bosne i Hercegovine, a u izabranih 10 pored opštine Teslić svrstale su se i Banja Luka, Bijeljina, Jablanica, Maglaj, Stari Grad Sarajevo, Tešanj, Travnik, Trebinje i Tuzla.

Pored ovih deset JLS partneri ReLOaD projekta su i 11 opština i gradova koji su izabrani putem Javnog poziva za JLS koje nisu učestvovole u LOD projektu. To su, Bratunac, Brod, Centar Sarajevo, Gradačac, Kakanj, Modriča, Pale, Rudo, Sokolac, Vitez i Vogošća.

Cilj ReLOaD projekta je dalje jačanje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva u Bosni i Hercegovini, primjenom modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz opštinskih budžeta.

ReLOaD će raditi na unaprijeđenju mehanizama putem kojih će JLS finansirati projekte organizacija civilnog društva koji su prioritetni za lokalni razvoj. Na taj način ReLOaD projekt će, u partnerstvu sa 21 JLS, doprinijeti povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga u skladu sa lokalnim potrebama.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti