Opštinska uprava Teslić i sve javne ustanove sa područja ove opštine pridržavaju se prakse izmirivanja svojih finansijskih obaveza, uključujući poreze i doprinose. Sa 1. avgustom 2023. godine sve javne ustanove i Opštinska uprava Teslić nemaju niti jednu konvertibilnu marku dugovanja za poreze i doprinose.

 

U Republici Srpskoj, za razliku od većine uređenih pravnih zemalja, umjesto redovne prakse koja bi trebala da važi za sve privatne i javne institucije, preduzeća, pozotivan primjer odgovornog izmirivanja finansijskih obaveza opštine Teslić predstavlja izuzetak od nažalost uobičajene prakse da pojedini poslodavci i ustanove duguju milione i stotine miliona KM za poreze i doprinose, uprkos činjenici da je njihovo redovno izmirivanje zakonska obaveza, čije kršenje predstavlja krivično djelo.

 

Od 1. avgusta ove godine Vlada Republike Srpske ukinula je zdravstveno osiguranje za sva lica u Republici Srpskoj čiji poslodavci redovno ne izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa na plate. Lista dužnika je pozamašna, od velikih privatnih preduzeća, javnih preduzeća i ustanova do bolnica i drugih zdravstvenih ustanova čiji ukupni dugovi dostižu iznose od nekoliko stotina miliona KM.

 

Ukupno oko 46 hiljada radnika je ovom odlukom izgubilo pravo na zdravstveno osiguranje.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti