Opština Teslić ispunila je uslove BFC resertifikacije kojom je obnovila status opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, prema novom izdanju BFC SEE standarda visokom ocjenom. Opština Teslić je prije 4 godine bila  prva opština u Republici Srpskoj, pored gradova Prijedor, Banja Luka i Bijeljina, koja je ispunila kriterijume i tako stekla uslove da bude sertifikovana i dobije sertifikat opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem. Činjenica da opština ima BFC sertifikat govori potencijalnim investitorima da se radi o opštini koja je orijentisana ka potrebama i zahtjevima privrednika.

Na osnovu Odluke Regionalnog savjeta Akreditacionog tijela BFC SEE od 20.01.2020. godine opština Teslić je ispunila kriterijume Programa certifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi u skladu sa standardom BFC SEE Edicija III sa ostvarenih 95.00 od maksimalnih 100 procentnih poena.

Odlukom Regionalnog savjeta BFC SEE lokalna samouprava stiče pravo na korišćenje naziva „Povoljno poslovno okruženje – Business Friendly Municipality“ i pravo korišćenja i isticanja zaštićenog znaka Certifikacije u skladu sa knjigom standard u naredne 3 godine.

Proces resertifikacije dokazuje da su opštinske službe odlučne u namjeri da održe dostignuti standard kao i da unaprijede postojeće procese i usluge koje provode u svom radu u skladu sa kriterijumima BFC sertifikacije.

U procesu sertifikacije opština i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) opština Teslić je unaprijedila proces pružanja usluga građanima, kao i postojećim i potencijalnim investitorima.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti