06.09. - Obavještenje za podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacija posmatračima