Broj: 04-363-35/21

Teslić, 12. 07. 2023. godine

 

Odjeljenje za prostorno uređenje Teslić, u smislu člana 47. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.40/13, 106/15,3/16 i 84/19), dostavlja

 

O G L A S

o izlaganju na javni uvid Nacrta Revizije Regulacionog plana zone S1C1,

u Tesliću

 

1.KOJIM SE OBAVJEŠTAVA javnost opštine Teslić i vlasnici nepokretnosti u obuhvatu Plana, da je Nosilac pripreme dokumenta prostornog uređenja , nakon sprovedene procedure  iz člana 46. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.40/13, 106/15,3/16 i 84/19), dana 12. 07. 2023. godine, utvrdio: Nacrt Revizije Regulacionog plana zone S1C1, u Tesliću. (u daljem tekstu: Plan)

 

2.NACRT PLANA IZLAŽE SE NA JAVNI UVID U PERIODU:

OD 25. 07. 2023. godine DO 28. 08. 2023. godine.

 

3.Plan će biti izložen na javni uvid:

-u prostorijama nosioca pripreme Plana-Odjeljenju za prostorno uređenje Teslić,

-na oglasnoj tabli u holu zgrade Opštine Teslić i

-u prostorijama nosioca izrade Plana  „URBIS CENTAR“ d.o.o. Banja Luka, Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića br.101a., Banja Luka.

 

4.Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na planska rješenja mogu se upisati u svesku koja se nalazi u prostoriji u kojoj se nacrti Plana izlažu na uvid, a mogu se dostaviti i posebnim pismenim aktom Odjeljenju za prostorno uređenje Teslić, najkasnije do 28. 08. 2023. godine.

 

Lica koja daju primjedbe, prijedloge i mišljenja, treba da upišu svoje puno ime i prezime, te tačnu adresu, kako bi se mogla dostaviti povratna informacija, odnosno stav nosioca izrade plana o njihovim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima.

 

NAČELNIK ODJELJENJA

Nikola Stokić, dipl.inž.građ.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti