Međunarodna finansijska korporacija (IFC) članica Grupacije Svjetske banke u saradnji sa Kancelarijom Ombudsmena za bankarski sistem u sastavu Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA) i Ombudsmenom za bankarski sektor u sastavu Agencije za bankarstvo Republike Srpske (ABRS), održala je u Sarajevu okrugli stol na temu važnosti savjetovanja i finansijske edukacije iz perspektive ombudsmena i finansijskih savjetnika.

Okruglom stolu prisustvovalo je više od 25 savjetnika i državnih službenika zaduženiih za savjetovanja i finansijske edukacije građana iz opština Federacije BiH i Republike Srpske.  Razumijevanje važnosti savjetovanja i finansijske edukacije je vrlo bitan proces za sticanje znanja na polju zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga.

Izuzetno je važno sistemski raditi na povećanju svijesti o finansijskoj pismenosti, pravima korisnika finansijskih usluga i uopšte na upoznavanju sa svim rizicima finansijskih usluga na tržištu. Uvjerena sam da rad sa stručnim službama na nivou lokalnih zajednica, koje su najbliže građanima, mogu doprinijeti unaprijeđenju i važnosti finansijskog savjetovanja“ – istakla je Lejla Smajović, Ombudsmen za bankarski sistem Federacije BiH.

Kancelarija Ombudsmena konstantno poduzima aktivnosti sa svrhom unaprijeđenja finansijskog znanja korisnika finansijskih usluga. Izuzetno smo zadovoljni do sada održanim edukacijama u Tesliću, Bijeljini i Zvorniku. U planu su edukacije među srednjoškolcima u drugim opštinama gdje se provodi ovaj Projekat” – dodao je Vladimir Rudić, Ombudsmen za finansijski sektor Republike Srpske.

Kroz dvodnevnu edukaciju, predstavnici lokalnih zajednica, upoznati su sa karakteristikama i načinima rješavanja najčešćih problema klijenata u pravnom i finansijskom segmentu. Istovremeno, kroz predavanje edukatora, pružena su im osnovna znanja i vještine komuniciranja s javnošću, kreiranjima medijskih poruka i njihovim plasmanima u javnost.

Kao dugogodišnji profesor Ekonomskog fakulteta, na današnjem predavanju sam po prvi puta čuo informacije koje su potrebne i meni i svim drugima koji se zadužujemo kod banaka, mikrokreditnih organizacija i drugih finansijskih institucija” istakao je Fakrudin Fehrić iz Živinica.

Kroz ovu edukaciju dobili smo potpune informacije kako prevazići određene finansijske probleme ili kako se blagovremeno edukovati ukoliko se još nismo obratili finansijskim institucijama a planiramo” dodao je na kraju.

Okrugli sto dio je aktivnosti projekta “Mikrofinansije u Bosni i Hercegovini” koji provodi Međunarodna finansijska korporacija (IFC) članica Grupacije Svjetske banke uz podršku Ambasade Švajcarske u Bosni i Hercegovini. Shvatajući potrebu i značenje obrazovanja građana, Kancelarijama Ombudsmena u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, u saradnji sa IFC-om, i dalje će nastaviti raditi na finansijskoj edukaciji kako građana tako i službenika zaduženih za njihovo savjetovanje.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti