U Tesliću je sinoć održana javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2019. godinu, kojim su predviđena ukupna budžetska sredstva u iznosu od 18 miliona KM.

Javna rasprava je održana u kino sali i uglavnom je privukla pažnju budžetskih korisnika, javnih ustanova i preduzeća koja se dijelom ili u potpunosti finansiraju iz opštinske kase.

Zamjenik načelnika, Milovan Stanković upoznao je prisutne da je budžet za narednu godinu planiran na realnim osnovama i sa oprezom.

„Mi koji smo radili na kreiranju trudili smo se da budžetski okvir bude odraz realnih očekivanih prihoda, a sa druge strane da se izađe u susret svim potrebama kada je u pitanju održavanje tekućeg života opštine Teslić i naravno da se obezbijedi jedan dio sredstava za ulaganje u budućnost. Želim da istaknem da smo u 2019. godini planirali za razvoj infrastrukture ulaganja na nivou od 1.400 000 KM, za podsticaje za privredu i poljoprivredu oko 450.000 KM , a kada su u pitanju izdvajanja za sportska društva i udruženja građana ona su na nivou kao i 2018. godine, odnosno za sportske organizacije oko 280.000 KM, a za udruženja na nivou 200.000 KM. Želim da istaknem da ćemo i u 2019. godini podržati naše studente i planiramo za stipendije stedenata izdvojiti oko 250.000 KM. Ono što je na kraju važno istaći to je da smo u 2019. godini planirali povećanje sredstava za boračke kategorije. Sve u svemu, budžet opštine Teslić za 2019. godinu ne mogu da kažem ni da je previše socijalni, a ni da je razvojni, on je uvažio i jednu i drugu dimenziju, stvar je realnih okolnosti“ – rekao je Stanković, te dodao da je problem budžeta opštine što je on opterećen velikim troškovima po osnovu sudskih presuda.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti