Broj: 02-014-273/22

Datum: 30.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 4. stav 5. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama za projekte podrške mladima koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 7/22), Odjeljenje za društvene djelatnosti, u formi akta, d o n o s i

 

O B A V J E Š T E NJ E

za organizacije civilnog društva

 

  1. Obavještavaju se organizacije civilnog društva (udruženja građana) da je Opština Teslić, u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, raspisala Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga podrške mladima.
  2. Info-dan povodom raspisanog javnog poziva će se održati u ČETVRTAK, 02.06.2022. godine, u sali za sastanke Opštinske uprave Teslić, sa početkom u 13,00 časova.
  3. Pozivaju se zainteresovani subjekti da se odazovu navedenom događaju kako bi dobili sva potrebna uputstva i smjernice za pravilno podnošenje pozivne prijave (aplikacije).
  4. Tekst javnog poziva može se preuzeti sa zvanične internet stranice Opštine Teslić: opstinateslic.com, naslovna jedinica: JAVNI POZIVI I OGLASI, a isti je izložen i na oglasnu tablu Opštinske uprave.

 

NAČELNIK ODJELJENJA

Slaven Jelić

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti