R E P U B L I K A  S R P S K A

OPŠTINA TESLIĆ

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-49/18 od 22.10.2018. godine

 

Broj: 02-120-49/18

Datum: 04.12.2018. godine

O B A V J E Š T E NJ E

Usmeni intervju, za radna mjesta od 1. do 6., po raspisanom Javnom konkursu za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme broj 02-120-49/18 od 22.10.2018. godine obaviće se u petak, 07.12.2018. godine sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Opštinske uprave Teslić, ul. Karađorđeva br. 18 (mala sala).

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Hasić Jasmina


R E P U B L I K A  S R P S K A

OPŠTINA TESLIĆ

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za prijem namještenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-49/18 od 22.10.2018. godine

Broj: 02-120-49/18

Datum: 04.12.2018. godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

Usmeni intervju, za radna mjesta pod rednim brojevima 9. i 10., po raspisanom Javnom konkursu za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme broj 02-120-49/18 od 22.10.2018. godine  obaviće se u petak, 07.12.2018. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama Opštinske uprave Teslić, ul. Karađorđeva br. 18 (mala sala).

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Hasić Jasmina

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti