REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA TESLIĆ

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za prijem namještenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-1/22 od 13.01.2022. godine

 

Broj: 02-111-6/22

Teslić, 04.02.2022. godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

Usmeni intervju po raspisanom Javnom konkursu broj 02-120-1/22 od 13.01.2022. godine za prijem vatrogasaca u Teritorijalno vatrogasnu jedinicu Teslić obaviće se u srijedu, 09.02.2022. godine sa početkom u 09,00 časova u prostorijama Opštinske uprave Teslić, Ulica Karađorđeva broj 18 (mala sala).

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Branka Jotanović

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti