PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE

STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA

U OPŠTINI TESLIĆ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 15.07.2020. godine stavljen na uvid  prijedlog rang liste za dodjelu beskamatnih kredita za rješavanje stambenih pitanja boračkih kategorija stanovništva opštine Teslić za 2020. godinu. Prijedlog rang listi će biti objavljen na oglasnim tablama od 15.07.2020. godine do 23.07.2020. godine. U tom periodu lica koja nisu zadovoljna načinom na koji su rangirana (ili nisu rangirana) imaju pravo prigovora Komisiji koji se podnosi putem šalter- sale opštinske uprave.

Predsjednik Komisije

Simaković Radomir

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti