PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE

STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA

U OPŠTINI TESLIĆ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 11.03.2019. godine stavljena na uvid konačna rang lista po osnovu javnog konkursa za dodjelu jedne garsonjere u drugoj boračkoj zgradi kao vid rješavanja stambenih pitanja boračkih kategorija stanovništva koji je ova Komisija raspisala na osnovu odluke sa sjednice održane 24.12.2018. godine.

 

Predsjednik Komisije

Simaković Radomir

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti