PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE
STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA
U OPŠTINI TESLIĆ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 23.01.2019. godine stavljen na uvid prijedlog rang liste po osnovu javnog konkursa za dodjelu jedne garsonjere u drugoj boračkoj zgradi kao vid rješavanja stambenih pitanja boračkih kategorija stanovništva koji je ova Komisija raspisala na osnovu odluke sa sjednice održane 24.12.2018. godine.

Rang lista će biti na oglasnim tablama do 23.01.2019. godine  do 31.01.2019. godine i u istom periodu sva lica koja se nalaze na listi imaju pravo da podnesu prigovor   ukoliko su nezadovoljni mjestom na koje su rangirani.

 

Prigovor se podnosi drugostepenoj stambenoj komisiji  pri Ministarstvu rada i BIZ RS Banja Luka, a krajnji rok za podnošenje prigovora je 31.01.2019. godine.

Predsjednik Komisije

Simaković Radomir

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti