PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE
STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA
U OPŠTINI TESLIĆ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 25.06.2018. godine stavljena na uvid Rang lista za dodjelu besklamatnih kredita za rješavanje stambenih pitanja boračkih kategorija stanovništva u opštini Teslić za 2018. godinu. Rang lista će biti na oglasnim tablama do 03.07.2018. godine  do 15,oo časova i u istom periodu sva lica koja se nalaze na listi imaju pravo da podnesu žalbu   ukoliko su nezadovoljni mjestom na koje su rangirani.

 

Žalba se podnosi ovoj Komisiji putem šalter sale opštinske uprave, a krajnji rok za podnošenje prigovora je 03.07.2018. godine do 15,00 časova.

Predsjednik Komisije

Simaković Radomir

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti