PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE
STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA
U OPŠTINI TESLIĆ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 30.06.2017. godine stavljen na uvid  Prijedlog raspodjele pet preostalih stanova u drugoj boračkoj zgradi na Rudniku po konkursu raspisanom 25.06.2016. godine. Prijedlog raspodjele stanova se nalazi na oglasnim  tablama od 19.10. 2017. godine.

 

Predsjednik Komisije
Simaković Radomir

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti