Broj:02-014-1-409/23

Teslić, 29.12.2023. godine

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

O RADNOM VREMENU U VRIJEME REPUBLIČKIH PRAZNIKA

NA PODRUČJU OPŠTINE TESLIĆ

 

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zakonom o Danu Republike Srpske i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske neradni dani su:

 

01.01.2024.godine (ponedjeljak) 

02.01.2024.godine (utorak)

 

Nova godina

 

09.01.2024. godine (utorak)

Dan Republike Srpske

 

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

 

06.01.2024.godine (subota) 

07.01.2024.godine (nedjelja)

Badnji dan

Pravoslavni Božić

 

U ove dane vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.

 

Vlada Republike Srpske je usvojila Zaključak da 08.01.2024. godine (ponedjeljak) proglasi neradnim danom.

Toga dana neće raditi: republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove.

Rukovodioci republičkih organa i organizacija, organa jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova obavezni su do kraja 2024. godine organizovati rad, radi ostvarivanja punog godišnjeg fonda radnih dana.

 

Na osnovu  Odluke o radu u dane republičkih praznika („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 18/21) dana 01.01.2024. godine  NIJE DOZVOLJEN RAD svim privrednim subjektima, a dana 02.01.2024. godine DOZOLJEN JE RAD maloprodajnim objektima i uslužnim radnjama u vremenu od 07,00 do 12,00 časova.

 

Na osnovu tačke III Odluke o radu u dane republičkih praznika („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 18/21) na području opštine Teslić  za vrijeme republičkih praznika RAD JE DOZVOLJEN SAMO:

a)subjektima koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina),

b) subjektima koji obavljaju djelatnost pružanja apotekarskih usluga pri čemu poslovni subjekti koji u svom sastavu imaju više apoteka određuje dežurstvo samo jedne apoteke),

v) subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda,

v) subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima (benzinske pumpe) i

g) preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti (isporuka vode, toplotne energije, javni prevoz putnika, održavanje čistoće),

d)preduzećima koja obavljaju procesnu proizvodnju i kod kojih se proces proizvodnje ne može zaustaviti u dijelu te proizvodnje.

 

Opštinska uprava Teslić

 

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti