ZP “ELEKTRO DOBOJ” a.d. Doboj
RJ TESLIĆ

OBAVJEŠTENJE O PREKOPAVANJU REGIONALNOG PUTA

Obavještavamo Vas da će ZP “Elektro Doboj” a.d. Doboj, RJ Teslić, u skladu sa Rješenjem za prekop trupa regionalnog puta (P-I) 3105, broj 01-03-3A-5350/19 od 22.11.2019. godine od JP “Putevi RS”, dana 17.05.2020. godine (nedelja), u periodu od 08.00 – 16.00 časova vršiti radove na sanaciji 10 kV kabla na dionici Teslić 1 – Teslić 2, stacionaža km 0+980 pomenutog regionalnog puta.

Tačna lokacija izvođenja radova je u ulici Svetog Save, između skretanja u ulicu Branka Markočevića i ulicu Jefte Vukovića.

Građevinske radove na isjecanju asfalta, iskopu i zatrpavanju kablovskog rova, te betoniranju, asfaltiranju i vraćanju terena u prvobitno stanje vršiće preduzeće “Predo gradnja” d.o.o. iz Teslića.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti