PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANjE
STAMBENIH PITANjA BORAČKIH KATEGORIJA U OPŠTINI TESLIĆ

 

 

OBAVJEŠTENjE

Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 10.06.2024. godine stavljen na uvid Prijedlog lista prioriteta po osnovu javnog konkursa za dodjelu beskamatnih kredita za rješavanje stambenih pitanja boračkih kategorija stanovništva opštine Teslić za 2024. godinu. Na Prijedlog liste prioriteta učesnici konkursa imaju pravo žalbe, koja se podnosi Komisiji u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste, ako smatraju da nisu pravilno bodovani ili da su nepravilno priznati bodovi drugim kandidatima. Žalba se podnosi putem šalter sale opštinske uprave Teslić najkasnije do 18.06.2024. godine u 15,00.

 

Predsjednik Komsije

Simaković Radomir

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti