R E P U B L I K A  S R P S K A

OPŠTINA TESLIĆ

Komisija za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za prijem u radni odnos pripravnika u Opštinsku upravu Teslić

 

Broj: 02-123-2/23

Datum: 05.06.2023. godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Usmeni intervju po raspisanom Javnom konkursu za prijem u radni odnos pripravnika u Opštinsku upravu Teslić broj 02-123-2/23 od 11.05.2023. godine, obaviće se u PETAK 09.06.2023. godine, sa početkom u 9,30 časova.

Usmeni intervju  će se održati u prostorijama Opštinske uprave Teslić, ul. Karađorđeva br. 18 (kancelarija broj 10).

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Branka Jotanović

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti