R E P U B L I K A  S R P S K A

OPŠTINA TESLIĆ

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić, po raspisanom Javnom konkursu broj 02-120-71/18 od 21.12.2018. godine

 

Broj: 02-120-71/18

Datum: 05.02.2019. godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

Usmeni intervju, za radna mjesta po raspisanom Javnom konkursu za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme broj 02-120-71/18 od 21.12.2018. godine obaviće se u petak, 08.12.2018. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Opštinske uprave Teslić, ul. Karađorđeva br. 18 (kancellarija br.15).

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Igor Sekulić

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti