R E P U B L I K A  S R P S K A

OPŠTINA TESLIĆ

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Teslić po Javnom konkursu broj 01-111-71/21 od 01.03.2021. godine

 

Broj: 01-111-29/21

Datum: 02.04.2021. godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

Usmeni intervju, za izbor sekretara Skupštine opštine Teslić, po raspisanom Javnom konkursu za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Teslić broj 01-111-71/21 od 01.03.2021. godine obaviće se u petak, 09.04.2021. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Opštinske uprave Teslić, ul. Karađorđeva br. 18 (mala sala).

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Milan Kasapović

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti