Obavještavaju se zainteresovana lica da je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS raspisalo javni poziv za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje PPB i RVI odbrambeno-otadžbinskog rata RS dodjelom stambene jedinice ili nepovratnih novčanih sredstava. Pravo na stambeno zbrinjavanje po raspisanom javnom pozivu imaju PPB i RVI od prve do četvrte kategorije koji do sada nisu bili stambeno zbrinuti u skladu sa Uredbom Vlade RS.
Javni poziv je objavljen u dnevnim listovima „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“, na internet stranici Ministarstva i na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić, Opštinske Boračke Organizacije Teslić i Opštinske Uprave Teslić.

Prijave na konkurs se vrše od 01.05.2018. godine do 31.05.2018. u Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić (kancelarija broj 1).

Načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić
Tešić Tihomir

 

Javni poziv

Obrazac zahtjeva NNS

Obrazac zahtjeva SJ

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti