PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE

STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA

U OPŠTINI TESLIĆ

 

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 18.04.2022. godine stavljen na uvid  javni konkurs za dodjelu beskamatnih kredita za rješavanje stambenih pitanja boračkih kategorija stanovništva opštine Teslić za 2022. godinu. Prijave na konkurs podnose se u Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić, ulica Aleksandra Rajkovića 20 b (kancelarija broj 1) u periodu od 18.04.2022. godine do 10.05.2022. godine u 15,00 sati.

Predsjednik Komisije

Simaković Radomir

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti