Broj :09-331/23

Teslić,27.07.2023.godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

            Odjeljenje za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom opštine Teslić, obavještava sva pravna i fizička lica na području opštine Teslić da je  na snazi Odluka o mjerama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke Ambrozija prema kojoj su navedena lica dužna da u toku vegetacione sezone, do početka fenološke faze cvjetanja, suzbijaju i uništavaju ambroziju na površinama koje koriste . Fizička i pravna lica podrazumijevaju : vlasnike i korisnike  poljoprivrednog zemljišta – obrađenog i neobrađenog ,  građevinskog zemljišta – izgrađenog i neizgrađenog, kao i subjekte koji održavaju javne površine (vodotoke,  uz javne puteve,  groblja i druge površine).

Navedenom Odlukom su predviđene i novčane kazne u rasponu od 200 do 2.000 KM za subjekte koji ne preduzimaju mjere na suzbijanju i uništavanju ambrozije.

Napominjemo da će se u narednom periodu vršiti pojačane kontrole od strane poljoprivredne inspekcije i komunalne policije, po navedenom osnovu, kao i sankcionisanje nesavjesnih vlasnika i korisnika parcela.

 

Odjeljenje za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti