➡️U cilju provođenja Naredbe ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a radi provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti te zaštite i spasavanja stanovništva:

➡️Nalaže se sprovođenje preporučene dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza u roku od 48 časova nakon stupanja na snagu ovih naredbi.

➡️Nakon realizacije prethodnih aktivnosti, nalaže se da se kontinuirano obavljaju preporučene mjere Instituta za javno zdravstvo u pogledu dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza.

➡️Nalaže se dostavljanje izvještaja u roku od 72 časa nakon sprovedene dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza Timu za sprovođenje epidemiološke situacije na području opštine Teslić.

➡️Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja poslovnu djelatnost dužno je da kontinuirani sprovodi sve preporučene mjere Instituta za javno zdravstvo u pogledu dezinfekcije vlastitih objekata, površina i sredstava prevoza.

➡️Zabranjuje se javna okupljanja u organizacijama ili prostorijama zdravstvenih ustanova i ustanova Centra za socijalni rad, osim edukacija vezanih za aktuelnu situaciju po pitanju virus korona, na kojima se moraju poštovati i preduzimati sve potrebne mjere prevencije.

➡️Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovih naredbi obavljaju zdravstveni inspektori iz Odjeljenja za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom opštine Teslić.

➡️Ova naredba stupa na snagu odmah i objaviće se u „Službenom glasniku opštine Teslić“

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti