Nakon brojnih urgencija od strane Opštinske uprave Teslić i apela mještana, prije nekoliko dana stigao je odgovor J.P. “Putevi RS” da je napokon prihvaćen zahtjev Opštinske uprave i mještana da se preduzmu mjere na održavanju regionalnog puta Košćuk-Lađevac koji preko Šnjegotine povezuje Teslić i Banjaluku, te da će biti asfaltirano 2,5 kilometara ovog puta od ukupno 5 kilometara makadama, kao i rekonstrukcija 2 mosta.

Mještani Šnjegotine Gornje, koja broji oko 450 domaćinstava sa ostatkom opštine Teslić povezani su regionalnim putem R476A, za čije održavanje je nadležno republičko javno preduzeće “Putevi Republike Srpske”. Zbog neadekvanog održavanja regionalnog puta 476A mještani Šnjegotine Gornje i drugih okolnih mjesnih zajednica godinama muku muče, jer usljed većih padavina put gotovo da postaje neprohodan:

https://www.youtube.com/watch?v=rqlJsqY_5as

Više od 10 godina ni jedan metar ovog puta nije asfaltiran, a za održavanje mještani su često bili prinuđeni da se samoorganizuju u radnim akcijama organizovanim u saradnji sa Opštinskom upravom Teslić:

https://www.youtube.com/watch?v=ELZF3pOBVmc

Osim što se neredovno održava put problem stvaraju i dotrajale konstrukcije mostova, a najveći uzrok lošeg stanja mještani vide u eksploataciji šume, te su u februaru ove godine, kada je put bio gotovo neprohodan, organizovali javni zbor građana na kojem su zahtijevali asfaltiranje ovog puta do kraja 2018. godine ili bi preduzeli mjere blokade ovog puta za sav saobraćaj:

https://www.youtube.com/watch?v=qtrtiMuqbJc

S obzirom da su iz Javnog preduzeća “Putevi Republike Srpske” konačno prije neki dan odgoovorili na urgencije Opštinske uprave po pitanju ovog puta, oko 1.000 mještana Šnjegotine i susjednih naselja koja gravitiraju ka ovom putu, mogu konačno nakon više od 10 godina da očekuju ovog ljeta asfaltiranje polovine ove putne dionice, vitalne za opstanak stanovnika ovog kraja.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti