Imajući u vidu da se bliži kraj 2021. godine razgovarali smo sa zamjenikom načelnika opštine Teslić Milovanom Stankovićem o sprovedenim aktivnostima i programima Opštinske uprave u ovoj godini, kao i drugim pitanjima iz nadležnosti lokalne zajednice.

 

 1. Kako biste ukratko ocijenili tekuću godinu po pitanju rada, realizacije programa i planova Opštinske uprave Teslić, te stabilnosti i punjenja budžeta?

 

Bolja politička situacija, to jest stabilna skupštinska većina omogućila je plodotvorniji rad lokalne vlasti. Takođe, povoljnija epidemiološka situacija je omogućila bolje funkcionisanje privrede u odnosu na isti period prošle godine. Ove okolnosti su se pozitivno odrazile na realizaciju usvojenih programa i ostvarenje budžeta za ovu godinu.

 

 1. Budžet opštine Teslić ove godine iznosi blizu 30 miliona KM, što je daleko najveći budžet u istoriji Teslića. Da li takav budžet odražava razvojne projekte koji se zadnjih 10tak godina u kontinuitetu sprovode na području naše opštine?

 

Projekcija budžetaza ovu godinu zasnovana je na opštim privrednim očekivanjima u Republici Srpskoj, a konkretno se temelji na očekivanjima od poreskih i neporeskih prihoda i na kreditnim sredstvima namjenjenim za kapitalne investicije. Budžet je definisan na nivou od 29.600.000 KM i on će omogućiti da se u cjelosti u ovoj godini isfinansiraju sve javne potrebe i da se oko 36% budžetskih sredstava usmjeri za finansiranje kapitalnih projekata. Realizacija ovih projekata će u značajnoj mjeri biti finansirana grant sredstvima koje je obezbjedila lokalna vlast, a riječ je o sredstvima u visini od oko 8 miliona KM koji nisu dio budžetskog okvira. Dakle, to su donacije međunarodnih organizacija i Evropske Unije koja se ne uplaćuju u budžet opštine, već se izdvajaju direktno za finansiranje kapitalnih projekata.

 

 1. Možete li izdvojiti neke od programa koji su realizovani ili je njihova realizacija u toku, a za koje smatrate da imaju najveći značaj za stanovnike opštine Teslić, te kako će se oni odraziti na svakodnevni život građana?

 

Projekti u oblasti vodosnabdjevanja, kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda, izgradnja putne infrastrukture, izgradnja ulica i rekonstrukcija jednog dijela postojećih ulica. Zatim rekonstrukcija gradskog mosta, nastavak regulacije korita Velike Usore itd. Ovi projekti su dio predizbornih obećanja sadašnje lokalne vlasti i uz njih koje smatram za najznačajnije, očekuje se realizacija čitavog niza manjih projekata.

 

 1. Možete li nam reći nešto više o dinamici realizacije projekata iz oblasti vodosnabdjevanja, proširenja vodovodne mreže, zamjene starih instalacija, te proširenju i izgradnji nove kanalizacione mreže i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda?

 

Po značaju, veličini i vrijednosti riječ je o složenim projektima koji zahtjevaju duži vremenski period gradnje. Realizacija pomenutih projekata u skladu sa zaključenim ugovorima o gradnji, započeta je ove godine. Prema ugovorenoj dinamici radova očekujemo da:

 • Projekat vodosnabdjevanja sela čečavskog kraja, Vlajića, Ljeljuga i Banje Vlajići u cjelosti završimo do kraja prvog kvartala naredne godine.
 • Izgradnju, rekonstrukciju i proširenje filter stanice i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda završimo do kraja naredne godine.
 • Izgradnju nove ulice kroz kompleks „Borja“ i rekonstrukciju ulica Prvog krajiškog korpusa, Aleksandra Rajkovića i Kralja Petra Prvog završimo do kraja maja naredne godine.
 • Rekonstrukciju gradskog mosta i završetak regulacije preostalog dijela korita Velike Usore planiramo završiti do kraja juna naredne godine.

Paralelno sa aktivnostima na pomenutim projektima radimo na pripremi potrebne dokumentacije za rekonstrukciju glavnog transportnog cjevovoda od filter stanice do glavnog rezervoara u Stenjaku. Početak realizacije ovog projekta planiran je za narednu godinu čim krene građevinska sezona.

 

 1. Da li će realizacijom ovih projekata na području naše opštine za većinu stanovnika biti dugoročno riješeno pitanje pitke vode i kanalizacije, te da li se završetak svih aktivnosti može očekivati u bliskoj budućnosti?

 

Sa završetkom realizacije projekata rekontrukcije i proširenja filter stanice u Studencima, rekonstrukcijom glavnog transportnog cjevovoda, izgradnjom distributivne i sekundarne vodovodne mreže za pomenute mjesne zajednice i uz vodovodne objekte i vodovodnu mrežu koju smo izgradili u prethodnih par godina, stvoriće se pretpostavke da se dvije trećine domaćinstava naše opštine mogu snabdjevati pitkom vodom iz organizovanog načina prerade i proizvodnje pitke vode. Kada je u pitanju kanalisanje i prečišćavanje otpadnih voda, izgradnjom glavnog kolektora i završenom izgradnjom glavnih kanalizacionih cjevovoda u mjesnim zajednicama Banja Vrućica, Rudnik, Gomjenica, Barići, Ružević i Đulić, stvorili smo pretpostavke za izgradnju distributivne i sekundarne kanalizacione mreže u ovim mjesnim zajednicama i očekujemo da će se ova aktivnost sprovoditi u narednom periodu. Nakon izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda uz već izgrađenu kanalizacionu mrežu i izgrađene glavne transportne cjevovode i nakon što se izgradi distributivna i sekundarna mreža u pomenutim mjesnim zajednicama biće riješeno pitanje otpadnih voda za cijelo gradsko i prigradsko područje, gdje je i najveća koncentracija stanovništva.

 

 1. Svojevremeno ste kao prvi načelnik opštine Teslić 2000. godine inicirali i realizovali izgradnju naselja za izbjegla i raseljena lica na području opštine Teslić na 10 lokacija, te dodjelu placeva. U međuvremenu je 2004. godine visoki predstavnik međunarodne zajednice blokirao legalizaciju ovih placeva. Da li će uskoro ovo pitanje konačno biti riješeno u korist stanovnika ovih naselja?

 

Dodjela građevinskih parcela izbjeglim i raseljenim licima vršena je na osnovu tada važećih zakonskih rješenja. Nametnutim zakonskim rješenjima od strane Visokog predstavnika i izmjenom pojedinih zakone od strane institucija Republike Srpske izmijenjeni su uslovi za rješavanje imovinskih pitanja za dodjeljene građevinske parcele. Kada se tome doda činjenica da lica kojima su bile dodjeljene građevinske parcele nisu poštovali urbanističko tehničke uslove pri izgradnji stambenih i pomoćnih objekata, dolazimo u situaciju da je zaista riječ o složenom poslu. Da bi razriješili sva ova pitanja jedini način je bio da se pristupi izmjeni prostorno planske dokumentacije, što bi značilo da se postojeće – izgrađeno stanje bukvalno unese u izmjenjene regulacione planove. Ovaj posao zahtjeva detaljno snimanje stanja na terenu, a iziskuje i značajna sredstva za finansiranje izrade novih regulacionih planova. Ja očekujem da će se sav ovaj posao moći završiti do kraja prvog kvartala naredne godine, čime će se stvoriti pretpostavke da zainteresovana lica mogu riješiti imovinska pitanja. Međutim, moram da istaknem dvije činjenice. Prva je da svi vlasnici i njihovi nasljednici imaju potpunu pravnu sigurnost za nesmetan život u svojim stambenim objektima i na placevima koji su im dodjeljeni od strane nadležnih organa lokalne vlasti, a druga se odnosi na konstataciju da i pored pomenutih problema značajan broj lica i sada ima mogućnost za nesmetano rješenje imovinskih pitanja i da mogu uknjiže svoje placeve i objekte, o čemu će biti pojedinačno obavješteni, dok je jedan dio lica to već uradio.

 

 1. U toku je izrada dugoročnog Plana kapitalnih investicija Opštinske uprave Teslić, koje značajnije projekte možemo očekivati u budućnosti?

 

Riječ je o dokumentu kojim će biti planirana realizacija kapitalnih projekata u periodu 2022-2024. godine. Prema utvrđenoj metodologiji Plan kapitalnih investicija se radi na bazi iskazanih potreba od strane svih zainteresovanih za određene sfere života. Pristigli prijedlozi se uglavnom odnose na komunalnu infrastrukturu i ovi prijedlozi će biti vrijednovani u skladu sa propisanim kriterijumima. Projekti koji budu ocjenjeni sa najvećom ocjenom i u skladu sa finansijskim mogućnostima biće uvršteni u Plan kapitalnih investicija. Svakako je za očekivati da će se nastaviti trend razvoja i unapređenja komunalne infrastrukture na području naše opštine.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti