U ovoj godini planirana je realizacija više kapitalnih projekata od ogromnog značaja za opštinu Teslić. O konkretnim trenutnim i budućim projektima razgovarali smo sa načelnikom opštine Teslić, Milanom Miličevićem.

Kada govorimo o kapitalnim investicijama i projektima, podrazumijevamo razvojne aktivnosti čija je svrha da unaprijede kvalitet života stanovnika naše opštine. Možete li nam reći više o tim projektima?

Dugoročno i kvalitetno rješavanje pitanja vodosnabdjevanja na području opštine Teslić je jedan od prioriteta lokalne uprave, a voda sama po sebi je od životnog značaja za svakog čovjeka. Već nekoliko mjeseci u toku su završni radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u sklopu „FIŠE“ projekta, te očekujemo da preko 2.000 domaćinstava iz 11 sela naše opštine – 9 sela čečavskog kraja, kao i Vlajići i Ljeljug – u toku ove godine budu priključeni na gradski vodovod i  samim time dobiju nesmetan i pouzdan izvor pitke vode. Ranije je izgrađeno 7 rezervoara vode, pumpne i prepumpne stanice i preko 40 kilometara primarnih vodova, a u zadnjih 3-4 mjeseca izgrađeno je već oko 15 kilometara sekundarnih vodova koji idu direktno prema krajnjim korisnicima, to jest domaćinstvima. Ovo je jedan od najvažnijih i najzahtjevnijih projekata u zadnjih 30 godina na području naše opštine, a imajući u vidu da je njegova prva faza izgradnje primarnih vodova, pumpnih stanica i rezervoara trajala tri godine, dok će ova zadnja faza trajati oko godinu dana, možemo reći da je realizovan u rekordnom roku, uprkos opstrukcijama iz nerazumnih političkih razloga interesne grupe ljudi zbog kojih je druga faza bila „na čekanju“ čitave dvije godine. Nakon što su Teslićani na izborima „deblokirali“ lokalnu skupštinu i samim tim razvojne projekte, čečavski kraj, Ljeljug i Vlajići dobijaju vodu u roku od godinu dana. Danas sličnu vrstu opstrukcija sa kojima se suočavao Teslić vidimo na primjerima Banjaluke i Bijeljine, ali su na sreću svih nas građani opštine Teslić odlučno odbacili takvu politiku i podržali naše projekte i investicije čime nastavljamo kontinuitet razvoja Teslića.

Što se tiče vodosnabdjevanja, sam grad Teslić sa prigradskim naseljima snabdjeva se vodom iz filter stanice na Studencima koja je izgrađena 1968. godine, dakle prije više od 50 godina. Možete li nam nešto više reći o projektu izgradnje novog postrojenja za preredu vode?

Širenjem vodovodne mreže prethodnih nekoliko godina postoji potreba za duplo većim kapacitetom za preradu i protok vode od postojećeg postrojenja, koje je takođe kao što ste naveli izgrađeno prije više od pola vijeka. U saradnji sa međunarodnim donatorima, prvenstveno sa Češkom Republikom i Češkom razvojnom agencijom koji su u ove svrhe izdvojili bespovratnu donaciju od 5 miliona KM, ušli smo u projekat izgradnje novog postrojenja za preradu pitke vode na Studencima sa najmodernijom opremom i tehnologijom, čime će Teslić riješiti pitanje kvalitetnog i stabilnog vodosnabdjevanja za narednih 100 godina. Opštinska uprava Teslić je u mogućnosti da ovaj projekat realizuje svojim i donatorskim sredstvima zahvaljujući što je on izabran na javnom pozivu raspisanom od strane Češke razvojne agencije među desetinama drugih konkurentih – kao najbolji i najkvalitetniji, što je zasluga čitavog tima ljudi. Realizacija će početi već ove godine, a cijeli posao bi trebao biti završen za dvije godine. Paralelno sa ovim projektom je i zamjena azbestno-cementnog glavnog vodovodnog voda kojim se dovodi vodu od filter stanice do grada i prigradskih naselja, a koji takođe predstavlja zastarjelu tehnologiju koja ne odgovara ekološkim standarnima. Takođe, nastavljamo i sa izgradnjom kanalizacione mreže za prigradska naselja koje je do sada izgrađeno preko 40 kilometara. Uz sve to nadovezuje se i projekat izgradnje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, što ima ne samo ekološki značaj zbog smanjivanja zagađenja, već i ekonomski jer se time Teslić dovodi na nivo standarda Evropske unije, a koji su neophodni za obezbjeđivanje još više donacija i investicija.

Infrastruktura je takođe značajna za svaku lokalnu zajednicu, a u proteklom periodu je u Tesliću po tom pitanju urađeno mnogo širom opštine. Koje biste infrastrukturne projekte izdvojili za naredni period?

Osim nastavka realizacije redovnih godišnjih planova izgradnje puteva i mostova širom naše opštine, kao i uređenja gradskog građevinskog zemljišta, izdvojio bih izgradnju novog Gradskog mosta i nastavak izgradnje obaloutvrda kojima se uređuje korito Velike Usore na potezu od Margite do Gradskog mosta, kao i štiti grad i prigradska naselja od poplava. Nakon završetka izgradnje na ovom potezu u bliskoj budućnosti možemo očekivati izgradnju obaloutvrda i na potezu od Gradskog do Banjskog mosta. Time bi Teslić osim zaštite od poplava dobio i znatno ljepši i moderniji izgled. Što se tiče Gradskog mosta naglasio bih da je analizom stručnjaka Građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci procijenjeno da je ovaj most pri kraju svog vijeka trajanja, te da bi bezbjednost saobraćaja preko njega bila ugrožena u narednim godinama.Novi most bi svojim izgledom trebao biti i jedan od budućih simbola Teslića.

Prethodnih godina izgrađeno je preko 100 kilometara puteva, preko sedam kilometara pješačkih staza, tri kilometra ulica, 41 most itd. Putevi koji se kategorišu kao lokalni su osim par kilometara u Čečavi i Lug Markoviću u potpunosti asfaltirani u dužini od oko 40 kilometara. Naša opština je površinom među dvije-tri najveće u Republici Srpskoj, pa samim tim imamo i veliki broj tzv. nekategorisanih seoskih puteva, a koje ćemo u skladu sa programima i budžetskim mogućnostima nastaviti graditi i u narednom periodu ravnomjernim ulaganjem u sve dijelove opštine. Ove godine imaćemo značajnu rekonstrukciju gradskih ulica posebno ulica koja vodi od srednjoškolskog centra do MZ Rudnik koja je u najlošijem stanju, a koja će biti rekonstruisana. Problem saobraćaja kroz grad je takođe nešto u čije rješavanje ulazimo u bliskoj budućnosti, kao i modernizacija manifestacionog trga i izgradnja kružnog toka kod katoličke crkve. Ranije je izrađena studija izvodljivosti izgradnje gradske toplane u Tesliću, na čemu će se nastaviti aktivnosti u svrhu obezbjeđivanja uslova i sredstava za početak realizacije najvjerovatnije po principu privatnog – javnog partnerstva.

Kada govorimo o projektima, osim vlastitih sredstava opština Teslić je u prethodnom periodu imala značajnu saradnju sa međunarodnim organizacijama i institucijama, kao i značajne donacije za zaista veliki broj projekata. Da li i u narednom periodu možemo očekivati sličnu ili još veću podršku sa međunarodnog nivoa?

Mogu da kažem da smo imali zaista odličnu saradnju sa većim brojem međunarodnih organizacija poput Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP-om), Evropskom Unijom, USAID-om, kao i razvojnim organizacijama zemalja poput Švajcarske, Švedske, Češke Republike, Velike Britanije i drugih. Od projekata bih izdvojio rekonstrukciju i utopljavanje objekata srednjih i osnovnih škola, te dječijeg vrtića na području naše opštine, kao i brojne infrastrukturne projekte. Po pitanju energetske efikasnosti opština Teslić od ove godine je potpisnik Plana Evropske Unije za smanjivanje emisije ugljen – dioksida za 40% do 2031. godine pod nazivom „SECAP”, a po tom pitanju očekujemo značajnu podršku iz evropskih fondova. S tim ciljem u budžet opštine Teslić ove godine uvrštena je stavka subvencionisanja zajednica etažnih vlasnika za utopljavanje zgrada u iznosu od po 5.000 KM po jednom objektu,  a očekujemo i podršku međunarodnih organizacija u tim aktivnostima. Inače i drugi projekti koje smo radili i radimo koji se mogu podvesti pod ekološke, poput fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, mogu značajno doprinijeti dostupnosti evropskih fondova našoj opštini, kao i visini sredstava. U sklopu MEG projekta koji preko UNDP-a finansira Vlada Švajcarske ostvarili smo značajne donacije za projekte iz oblasti od vodosnabdjevanja do infrastrukture, otvaranja novih radnih mjesta, te podrške jačanju efikasnosti lokalne uprave. Sa britanskom ambasadom ušli smo ove godine u projekat unapređenja rada i transparentnosti opštinske uprave, koji će se reflektovati kroz knjigu standarda kojima će se voditi lokalna uprava. Posredstvom japanske ambasade načelnik opštine Teslić je započeo saradnju sa gradom Hirošimom kroz potpisivanje povelje „Gradonačelnici za mir“, a koju čini zajednica od oko 10.0000 gradova i opština širom svijeta. Saradnja koja se ogleda u članstvu pomenute zajednice koja podiže svijest o opasnosti od nuklearnog oružja i simboličnim sađenjem sjemena drveća koje je preživjelo nuklearni napad, otvara se put za druge vidove saradnje uključujući i privrednu, kao i za projekte čiji je pokrovitelj ambasada Japana.

Osim svega navedenog, opština Teslić izdvaja u budžetu značajna sredstva za podsticanje otvaranja novih radnih mjesta što je jedno od najvažnijih pitanja za stanovnike opštine Teslić. Da li su te mjere dale rezultat?

Jedan od najvećih problema u Republici Srpskoj i BiH, ali i u Tesliću je odlazak stanovništva sa ovih prostora u zemlje Zapadne Evrope. Mi u skladu sa našim mogućnostima na lokalnom nivou pokušavamo da taj trend zaustavimo. Od kada smo uveli subvencije za zapošljavanje od 2013. godine do danas povećao se broj zaposlenih na području naše opštine za oko 2.000 lica, što nije mali broj. U ovoj godini Opštinska uprava izdvaja 250.000 KM u ove svrhe, kako za postojeće privredne subjekte, tako i za podršku pokretanju novih biznisa. U saradnji sa međunarodnim organizacijama svake godine obezbjeđivana su značajna sredstva za otvaranje malih privatnih biznisa za žene i mlade.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti