Projekat opštinskog ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG) objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu unapređenja konkurentnosti privrednih subjekata registrovanih na području MEG partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS) kroz jačanje kapaciteta pružaoca poslovno-razvojnih usluga.

Projekat opštinskog ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG) je dio Programa saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini (BiH), u domenu  Lokalne uprave i opštinskih usluga, a realizira ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP). Projekat se implementira u osamnaest jedinica lokalne samouprave (JLS) i to: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Doboj, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Kalesija, Kostajnica, Kozarska Dubica, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Teslić, Tešanj, Tuzla, Velika Kladuša i Žepče.

Cilj javnog poziva je da podrži pružaoce poslovno razvojnih usluga u unapređenju postojećih i razvoju novih usluga, kako bi što kvalitetnije odgovorili na potrebe privrednih subjekata registrovanih na području MEG partnerskih JLS, a koji posluju u ciljanim industrijama/sektorima[1], čime će se ubrzati njihov rast i unaprijediti konkurentost.

Ukupna raspoloživa finansijska sredstva (u obliku bespovratnih sredstava) prema ovom javnom pozivu iznose 408.000 konvertibilnih maraka. Minimalan iznos finansijske podrške po korisniku je 17.000 konvertibilnih maraka, a maksimalan iznos 68.000 konvertibilnih maraka. Od podnositelja prijave/korisnika se očekuje da osigura sufinansiranje u iznosu od najmanje 20% od ukupno traženih bespovratnih sredstava. 

Da bi zadovoljili uslove za prihvatljivost Projektnog prijedloga, podnositelji prijave moraju biti pravni subjekti registrovani u BiH za pružanje usluga koje su predmet prijave/aplikacije, a koji:

a.       po posljednjem finansijskom izvještaju nisu poslovali sa gubitkom;

b.       u momentu prijave nemaju prispjelih a neizmirenih dugovanja po osnovu direktnih i indirektnih poreza i plata zaposlenika.

Prihvatljive aktivnosti su grupisane u tri područja i to :

A.      Tehnološko unapređenje i/ili povećanje postojećih kapaciteta aplikanta za pružanje postojećih poslovno-razvojnih usluga privrednim subjektima registrovanim na području MEG partnerskih JLS.

B.      Organizacija postojećih specijalističkih obuka za korisnike koji su registrovani na području MEG partnerskih JLS, a posluju u ciljanim industrijama.

C.      Razvoj i isporuka novih poslovno-razvojnih usluga privrednim subjektima registrovanim na području MEG partnerskih JLS.

Pravila javnog poziva su detaljno pojašnjena u Smjernicama za podnosioce projektnog prijedloga.

Paket prijavne dokumentacije:

Prilog 1 – Prijavni obrazac

Prilog 2_ Budzet

Prilog 3_Izjava o sufinansiranju

Prilog 4_Lista za provjeru

Ovaj javni poziv je trajno otvoren do utroška raspoloživih sredstava ili najkasnije do 16.5.2019. godine. Evaluacija prijava će biti rađena periodično, a prva je planirana za 28.11.2018. godine kada će biti ocjenjene sve prijave primljene do 26.11.2018. Dinamika evaluacija je detaljno pojašnjena u poglavlju četiri (4) Javnog poziva.

Potpuni projektni prijedlog potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom štampanom (uvezan A4 format) i jednom (1) elektronskom primjerku (zip format na USB stiku).

Na koverti je potrebno naznačiti ime javnog poziva za koji se aplicira:

„Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu unapređenja konkurentnosti privrednih subjekata registrovanih na području MEG partnerskih JLS kroz jačanje kapaciteta pružaoca poslovno-razvojnih usluga“

Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti slijedeće: „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“.

Prijave moraju biti dostavljene preporučenom ili kurirskom poštom u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

MEG Projekat

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

Projektni prijedlozi dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzeti u razmatranje. Prijedlozi projekata se mogu dostaviti i lično.

Sva dodatna pitanja u vezi ovog javnog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte sa jasno naznačenim imenom javnog poziva u predmetu poruke, na sljedeću e-mail adresu: [email protected].

Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantna i za ostale podnosioce prijave/aplikante, redovno će se objavljivati na web stranici UNDP-a: www.ba.undp.org

 

 

[1] drvoprerađivačka, metaloprerađivačka, prehrambena, tekstilna, industrija plastike i turizama

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti