Broj: 05-124/24

Datum: 27.05.2024. godine

 

U skladu s zaključkom Skupštine opštine Teslić, doneseniim na 32. redovnoj sjednici održanoj dana 20.05.2024. godine, a u vezi Nacrta Odluke o načinu pružanja ijavn usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području opštine Teslić, u organizaciji KP „Komunalac“ a.d.Teslić sprovešće se

 

J A V N A  R A S P R A V A

o Nacrtu Odluke o načinu pružanja i javne usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području opštine Teslić

 

POZIVAJU SE zainteresovani građani, privredni i društveni subjekti opštine Teslić da se odazovu u što većem broju, kako bi dali lični doprinos i uzeli aktivno učešće u kreiranju Odluke o načinu pružanja i javne usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području opštine Teslić

 

Javna rasprava će se održati u utorak, dana 11.06.2024. godine, sa početkom u 09,00 časova, u Maloj sali u zgradi Opštinske uprave Teslić.

 

Dokument koji će se razmatrati moguće je preuzeti sa zvanične internet stranice opštine Teslić www.opstinateslic.com gdje je objavljen u formi nacrta.

 

Direktor KP Komunalac a.d. Teslić

Dobrila Drinić Malić

 

NACRT ODLUKE

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti