Opština Teslić jedna je od deset opština i gradova koji su izabrani u prvom ciklusu za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD. Cilj ReLOaD projekta je dalje jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva širenjem uspješnog modela transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave. Takođe, projekat nastoji osigurati veće građansko učešće u procesima donošenja odluka i unaprijediti pružanje javnih usluga za sve građane u lokalnim zajednicama.

„Izuzetno nam je drago što smo dobili priliku da budemo izabrani među 10 opština koje će imati priliku da učestvuju u projektu koji će dodatno unaprijediti saradnju Opštinske uprave i nevladinog sektora. Veoma je značajno, što ćemo imati priliku da korišćenjem grant sredstava ReLOaD projekta, pružimo priliku da NVO sektor realizuje projekte od opšteg značaja za lokalnu zajednicu.“, rekao je načelnik opštine Teslić Milan Miličević.

Partnerski odbor ReLOaD-a u Bosni i Hercegovini je u prvom ciklusu odabrao sljedećih deset opština i gradova za učešće u projektu: Banja Luka, Bijeljina, Jablanica, Maglaj, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje i Tuzla. Ove opštine i gradovi su izabrani na osnovu Direktnog poziva za jedinice lokalne samouprave i konkurentnog procesa selekcije. Ključni kriteriji pri izboru bili su rezultati koje jedinice lokalne samouprave ostvaruju pri raspodjeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva, u skladu sa transparentnim kriterijima, projektnim pristupom, i LOD metodologijom za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva. U narednom periodu planirana je serija konsultativnih sastanaka u izabranim opštinama i gradovima na kojima će se dogovoriti dinamika realizacije projekta. U septembru će biti organizovan i drugi ciklus selekcije, kada će biti izabrano i ostalih deset jedinica lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine, koje će učestvovati u ReLOaD projektu.

“Činjenica da se na poziv za učešće u ReLOaD projektu prijavilo 32 od ukupno 48 jedinice lokalne samouprave koje su se mogle prijaviti na direktni poziv, jasno pokazuje njihovu opredijeljenost za ovakve projekte. Iskoristiti ću priliku da se zahvalim našem donatoru i partneru Evropskoj Uniji kao i opštini Teslić sa kojom nastavljamo uspješnu saradnju, zajedno sa organizacijama civilnog društva nastavljamo raditi na rješavanju problema u zajednici u korist građana”, rekla je Sanja Bokun, voditeljica ReLOaD projekta u Bosni i Hercegovini.

ReLOaD je trogodišnji regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD se provodi u šest zemalja Zapadnog Balkana: Albaniji, bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* (UNSCR 1244/1999) i Srbiji.

Ukupan budžet projekta za Bosnu i Hercegovinu je oko 4 miliona evra, a koristi od ReLOaD-a imat će više od 20.000 građana, 20 opština i gradova, te organizacije civilnog društva koje će učestvovati u implementaciji više od 85 projekata u Bosni i Hercegovini.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti