Pokreće se  postupak nabavke– Konkurs za izradu idejnog rješenja Trga Srpskih boraca u Tesliću, s ciljem dodjele  nagrade pobjednicima za izradu idejnog rješenja – prva, druga i treća nagrada.

Predmet nabavke je – Izrada idejnog rješenja „Trga Srpskih boraca u Tesliću“, prema projektnom zadatku a koji se nalazi u PRILOZIMA ovog konkursa.

Lice sa kojim će se vršiti komunikacija a vezano za Projektni zadatak je Said Ajanović – Branka Đorđić, načelnik odjeljenja za stambeno- komunalne poslove

Kontakt: 053/411-507.

Lica koja procjene na osnovu tenderske dokumentacije, projektnog zadatka i ažurne geodetske podloge da će učestvovati u konkursu, mogu izvršiti uvid u svu prateću dokumentaciju  a koji se tiču gradskog trga. Takođe, lica mogu da izađu na teren, odnosno na lokaciju na kojoj se nalazi gradski trg.

Posjetu i uvid u dokumentaciju moraju najaviti licu iz tačke 3.1. tenderske dokumentacije.

 

Kontakt osoba a vezano obilazak terena je SAID AJANOVIĆ

            Telefon: 053/411-507

            e-mail: [email protected]

 

Obavještenje o javnoj nabavci

14-404-87-24 Tenderska dokumentacija

Projektni zadatak

Crteži, skice, regulacioni plan…

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti